SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

04.04.2024.

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Jelgavas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēni vecumā no 13 līdz 15 gadiem (6.-8.klase), kuru dzīvesvieta ne vēlāk kā 1.janvārī deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā, aicināti pieteikties nodarbinātības programmai vasaras brīvlaikā.
Nodarbinātības kritēriji:
• Izglītojamais nāk no maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes.
• Pozitīvs sekmju un uzvedības vērtējums.
• Izglītojamais nav nodarbināts pie cita darba devēja.
• Priekšroka tiks dota tiem skolēniem, kuri nav līdz šim iesaistījušies vasaras nodarbinātības projektā.
Pieteikšanās nodarbinātībai norit no 3.aprīļa līdz 19.aprīlim, bet skolēnu pieteikumu izvērtēšana līdz 30.aprīlim (rezultāti tiks paziņoti e-klases pastā).
Pieteikuma anketu varēs iesniegt klātienē skolas sociālajai pedagoģei Irinai Serdjukovai.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
9., 10. un 11.klases skolēni (15-18 gadi) var pieteikties ZRKACā.
Sīkāka informācija pie karjeras konsultantes Kristīnes Ozolnieces.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Piedāvājums no NVA!
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, varēs elektroniski reģistrēties pasākumam no 2024.gada 2.maija, aizpildot pieteikuma veidlapu NVA vietnē:

Jelgavas 5.vidusskola

2023.gada 1.martā plkst.8:00

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2023./24. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.15:30.

Iesniegums
KĀ PIETEIKT BĒRNU SKOLAI KLĀTIENĒ?

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

• vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

• vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

• bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinoša dokuments (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

• dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

• aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība.

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

KĀ PIETEIKT BĒRNU SKOLAI ELEKTRONISKI?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

• vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

• dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopija, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk kā 01.martā plkst.8:00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

04.03.2024.
04.03.2024.
04.03.2024.
04.03.2024.
26.03.2024.

Apsveicam ar panākumiem matemātikas valsts 74.olimpiādes 2.posmā:

7.a klases skolnieku Maksimu Bistrovu ar Atzinību.
8.b klases skolnieci Anastasiju Arseņenko ar iegūto 3.vietu.
8.b klases skolnieku Pjotoru Geidānu ar Atzinību.
12.a klases skolnieku Ņikitu Čeremisinu ar iegūto 2.vietu.

Paldies matemātikas skolotājām Valentīnai Vanagai, Annai Romadinai un Svetlānai Atslēgai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

Ar panākumiem programmēšanas(informātikas) valsts 37.olimpiādes 2.posmā apsveicam:

10.a klases skolnieku Maximu Burashnikovu ar 1.vietu jaunākajā grupā
12.a klases skolnieku Ņikitu Čeremisinu ar 1.vietu vecākajā grupā

Paldies datorikas skolotājai Diānai Bobriševai-Gončarukai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

25.03.2024.

Skatuves runas konkurss

skatuves runa

Paldies visiem tiem skolēniem, kuri piekrita piedalīties skolas skatuves runas konkursā!

No šiem drosminiekiem pilsētas konkursā ar saviem priekšnesumiem uzstājās un ieguva diplomus:

Polīna Denisko (1.b)
🥇 1.pakāpes diploms
LÄ«na Prudivus (3.c)
🥇 1.pakāpes diploms
Artjoms Poļivkins (3.c)
🥈 2.pakāpes diploms
Milana Drapija (6.b)
🥉 3.pakāpes diploms
Anastasija Beloļubska (10.a)
🥇 1.pakāpes diploms
🎖️ Īpaši sveicieni Dānielam Ņikiforovam (10.a), kurš ieguva augstākās pakāpes diplomu un piedalīsies konkursa otrajā kārtā 16.aprīlī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.
Paldies skolēniem!
Paldies latviešu valodas skolotājām Dzidrai Eversonei, Baibai Asmiņai, Dacei Jakovļevai un Innai Čerņecovai par skolēnu sagatavošanu.
Fotogalerija
22.03.2024.
Akcija "Gaismas Ceļš"
Grāmatu draugu ķēdei-10
Klanu kaÄ·i
Klanu kaÄ·i.
Brīvībā
Ērina Hantere
Negantais Niks
Negantais Niks
tiek pie bagātības
Frančeska Saimona
Negantā Nika pateicīgas vēstule
Negantā Nika
pateicības vēstule
Frančeska Saimona
Negantais Niks
Stāsts par kaķi,
kurš izglāba grāmatas
Sosuke Nacukova
14-14
14-14
Silēne Edgāra
Pols Beorns
Atmaskot direktori
Atmaskot direktori
Daina Ozoliņa
SPĒLES maziem un lieliem
Spēles maziem un lieliem
Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi
Atslēgas.
Gadsimta vēstures atradumi
Berts un otrā B
Berts un otrā B
Pireta Rauda
Latviešu tautas pasakas Īsas pasakas
Latviešu tautas pasakas
"Īsas pasakas"
Kiosks
Kiosks
Anete Melece
Latviešu tautas pasakas 'Ceļa mātes lakats'
Latviešu tautas pasakas
"Ceļa mātes lakats"
Maģisko zvēru skola
Maģisko zvēru skola
Margita Auere
Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis
Mans brālis ir
briesmīgi liels melis
Džeimss Petersons
Lisa Papademetrija
Misija Latvijai
Misija Latvijai.
Epizodes
Inese Vaidere
Odiseja
Odiseja
Homērs
Runcis zābakos
Runcis zābakos
Brāļi Grimmi
Sliktais tētis
Sliktais tētis
Deivids Viljamss
Toma Sojera piedzīvojumi
Toma Sojera piedzīvojumi
Marks Tvens
Paldies par piedalīšanos akcijā „Gaismas ceļš”:
1.a klases skolniecei Rebekai Muižniecei
1.a klases skolniecei Sofijai Kločanai
2.b klases skolēnam Sergejam Sadovņikovam
3.c klases skolēnam Vadimam Čumikam
5.a klases skolniecei Jekaterinai Burašņikovai
5.b klases skolēnam Daniilam Masolovam
6.c klases skolniecei Sofijai Kolpakovai
7.b klases skolniecei Ilārijai Grimakovai
7.b klases skolniecei Ievai Pēpulei
10.a klases skolniecei Katrīnai Našutinskai
skolas psiholoģei Veronikai Šilo
skolotājai Iritai Ņedorezovai
skolotājam Robertam Ručevskim
skolotājai Innai Čerņecovai
skolas bibliotekārei Dzidrai Eversonei
skolas direktorei Ellai Å akurovai
skolotājai Rotai Vizulei
skolotājai Baibai Asmiņai
Slaidrāde
21.03.2024.

Atvērto durvju dienas AUGSTSKOLĀS

Ekonomikas un kultūras augstskolas logo
Ekonomikas un kultūras augstskola
Datums: 06.04.
Laiks: 12:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Rīgas Aeronavigācijas institūta logo
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Datums: 06.04.
Laiks: 11:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Rīgas Stradiņa universitātes logo
Rīgas Stradiņa universitāte
Datums: 13.04.
Laiks: 12:00-16:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Biznesa augstskolas Turība logo
Biznesa augstskola Turība
Datums: 20.04.
Laiks: 18:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas 'RISEBA' logo
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"
bakalaura un maģistra studiju interesentiem “Iepazīsti savu augstskolu"
Datums: 20.04.
Laiks: 17:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Latvijas Universitātes logo
Latvijas Universitāte
Pasākums vidusskolēniem "Studenta kurpēs"
Datums: 22.04.-28.04.
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Latvijas Kultūras akadēmijas logo
Latvijas Kultūras akadēmija
Informācijas diena "KlātBūt"
Datums: 27.04.
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt

Atvērto durvju dienas KOLEDŽĀS

Biznesa vadības koledžas logo
Biznesa vadības koledža
Datums: 04.04., 11.04., 18.04., 25.04.
Laiks: 18:30
Apmeklējums: tiešsaistē
Apskatīt
RTU Liepājas Jūrniecības koledžas logo
RTU Liepājas Jūrniecības koledža
Datums: 12.04.
Laiks: 12:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
Rīgas Tehniskā koledžas logo
Rīgas Tehniskā koledža
Datums: 18.04.
Laiks: 13:00-16:00
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas logo
RTU Olaines Tehnoloģiju koledža
Datums: 26.04.
Apmeklējums: klātienē
Apskatīt
21.03.2024.
Vairāk info
21.03.2024.
Vairāk info
18.03.2024.

British Council un IZM pilotprojekta 2.nodarbība skolēniem Jelgavas 5.vidusskolā

2024.gada 29.februārī Jelgavas 5.vidusskolā notika Britu padomes un IZM pilotprojekta 2.nodarbība - mājturības un tehnoloģiju stunda, kuras laikā skolēni no Tukuma novada Zemgales vidusskolas 7.klases un Jelgavas 5.vidusskolas 7.a klases kopā ar skolotājiem veidoja piekariņu no koka un gatavoja draudzības picu.

Tikšanās iesākās ar jautru, atmiņā paliekošu komandas veidošanas spēli, kuras laikā jauniešiem bija jākomunicē vienam ar otru, lai izpildītu uzdevumu. Vēlāk visi kopīgi devās uz mājturības un tehnoloģiju stundu, kur visiem bija jāizveido piekariņš skolotāja Valērija Petrenko vadībā un jāpagatavo pica ar skolotājas Ksenijas Balodes palīdzību. Jelgavas 5.vidusskolas skolēniem bija uzdevums pēc iespējas vairāk komunicēt latviešu valodā, palīdzēt draugiem no Zemgales vidusskolas, un tas jauniešiem labi izdevās.

Tā kā šī jau bija otrā tikšanās reize, tad jaunieši bija daudz drošāki un atvērtāki komunikācijai, tāpat radās jaunas draudzības un bija patīkams noskaņojums, kad nodarbība bija beigusies. Secinājums ir tāds, ka šādā nepiespiestā atmosfērā var gan mācīties, gan gūt pieredzi. Tikšanās reizes noslēgumā kopīgi vienojāmies par noslēguma pasākumu - sporta stundu, kas tiks organizēta Tukuma novada Zemgales vidusskolā.

Liels paldies visiem, kas atbalstīja mūs un organizēja aktivitātes.

Aktivitātes notika pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju īstenotā pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” atbalstu.

Fotogalerija
06.03.2024.

Zemgales jaunieši aicināti piedalīties Biznesa nakts izaicinājumā

Zemgales Plānošanas reģions un Jāņa Bisenieka fonds sadarbībā ar Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu un Jelgavas izglītības pārvaldi organizē hakatonu skolēnu uzņēmējspēju un jaunrades veicināšanai “Biznesa nakts”, kas no 21. līdz 23.martam norisināsies Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā.

“Biznesa nakts” ir 3 dienu garš izaicinājums Zemgales reģiona vidusskolēniem vai profesionālo iestāžu audzēkņiem, kuri vēlas attīstīt prasmes uzņemties iniciatīvu, stratēģiski plānot, risināt problēmas un pieņemt lēmumus.

Pasākumā dažādu nozaru eksperti dalīsies ar zināšanām par ilgtspējīgu uzņēmējdarbības īstenošanu, AI rīku izmantošanu ikdienas darbā, biznesa modelēšanu, prototipēšanu, prezentēšanas prasmju pilnveidošanu, kā arī atklās savus pieredzes stāstus.

Biznesa Nakts pirmajā dienā dalībniekiem būs iespēja ne tikai iegūt jaunas zināšanas, bet arī apmeklēt 6 dažādus uzņēmumus, kuri darbojas pārtikas, izglītības, kokrūpniecības, poligrāfijas, tekstila, tūrisma un viesmīlības nozarēs. Savukārt, otrajā un trešajā pasākuma dienā, jaunieši varēs iegūtās zināšanas pielietot praktiski - ģenerēt biznesa idejas, strādāt starpskolu komandās, modelēt biznesa procesus, veidot prototipus, kā arī tikties ar pieredzējušiem mentoriem. Pēc vairāk nekā 30 stundu intensīva darba komandas savas idejas un prototipus prezentēs žūrijai.

Dalībniekiem simpātiju balvas sarūpējuši vietējie uzņēmēji, bet trīs labākās biznesa idejas iegūs naudas balvu 500 eiro apmērā.

Dalība pasākumā ir bez maksas, tam pieteikties iespējams no 4.-15.martam saitē ej.uz/BN2024. Plašāka informācija - www.facebook.com/BiznesaNaktsJelgava/

Pasākums tiek īstenots ar EEZ grantu 2014.-2021. gada perioda projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” finansiālu atbalstu. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

#EEANorwayGrants #EEANorwayGrantsLatvia

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai

—--------------------------------

Informācijai

info@biseniekafonds.lv

+371 28783500

Daiga Bukonte

Pieteikties
06.03.2024.
Pieteikties
06.03.2024.
Vairāk info
06.03.2024.
Vairāk info
06.03.2024.
Vairāk info
06.03.2024.

Kursi "Karjeras izglītība sākumskolā (1.-6.klase)"

Programmas apjoms: 6 stundas

Mērķauditorija: sākumskolas pedagogi

Īsa anotācija:

Mūsdienu izglītības mērķis ir, lai ikviens skolēns kļūstu par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, tāpēc aktualizējas karjeras vadības prasmju attīstīšana jau sākumskolā. Karjeras vadības prasmju pilnveide ir karjeras izglītības rezultāts. Skolēna karjeras vadības prasmju veidošanās sākas, apgūstot vienkāršas pamatprasmes (lasītprasmi, rakstītprasmi, runas prasmi, matemātiskās prasmes, sadarbības prasme), un turpinās sarežģītāku prasmju (digitālās pratības, problēmu risināšanas, komunikācijas, lēmumu pieņemšanas, plānošanas u.c.) pilnveides laikā.

Pedagogi gūst zināšanas un prasmes, kā sākumskolas skolēniem pilnveidot karjeras vadības prasmes audzināšanas stundās un mācību darbā, izpratīs karjeras izglītību un karjeras vadības prasmju attīstīšanu sākumskolā, praktiski apgūstot dažādas metodes un paņēmienus.

Lektore: Agnese Upmane, karjeras konsultante, mg.ed.

Laiks: 2024.gada 11.marts plkst.10:00-15:00

Maksa: 25 EUR

Klātienē: Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā, Svētes ielā 33

Rezultāts: ZRKAC apliecība saskaņā ar MK noteikumiem Nr.662

Pieteikšanās tiešsaistē līdz 8.martam

Informācija, rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai pa tālr. 63012163

Pieteikties
06.03.2024.
Pieteikties
06.03.2024.

04.03.2024.

Citāda mācību diena

28.februārī Jelgavas 5.vidusskolā notika citāda mācību diena ar moto - skolā ienāk ģimene. 1.-12.klases skolēnu vecāki tika aicināti piedalīties citādā dienā un vadīt nodarbību savas klases vai kādas citas klases skolēniem.

Kopumā šajā dienā klasēs darbojās 22 “vieslektori” ar dažādām nodarbībām, sākot ar lekciju un diskusiju vadīšanu, beidzot ar konditorejas izstrādājumu izgatavošanu un lielisku rokdarbu darināšanu. Skolēniem šajā dienā tika piedāvātas arī viktorīnas un aktivitātes, kas saistītas ar dzimto valodu, kuras organizēja krievu valodas skolotājas sadarbībā ar vecāko klašu skolēniem. Tāpat jaunāko klašu skolotājas ar saviem skolēniem citādi darbojās radošajās darbnīcās!

Skolā šajā dienā bija īpaša, tāda svinīga, bet tajā pašā laikā radoša noskaņa!

Liels paldies visiem vecākiem, kas nenobijās un piedalījās citādā dienā! Paldies skolotājiem par atbalsta sniegšanu un palīdzīgu roku, lai citāda diena notiktu! Kopā tiešām varam daudz!

Fotogalerija
29.02.2024.

Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10