SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


JAUNUMISvinīgie pasākumi 01.09.2021. 

  • plkst. 8:30-10:00  klases stundas klases telpās - 2.,3.,5.kl.
  • plkst. 10:00  svinīga līnija skolas pagalmā, klases stundas klases telpās - 1.,4.,9.,10.,11.,12.kl.
  • plkst. 11:00-12:30 klases stundas klases telpās - 6.,7.,8.kl.

27. augustā notiks skolēnu testēšana uz COVID-19. Testēšanas laikā jāievēro drošības pasākumi (maskas, distancēšanās). Aicinām iepazīties ar skolēnu testēšanas grafiku un paraugu savākšanas procedūru!


Paraugu savākšanas procedūra [pdf] 

Skolēnu testēšanas grafiks uz COVID-19 (27.08.2021.) [pdf]

Skolas administrācija

Cienījamie vecāki!

24.augustā skolēnu testēšana COVID-19 nenotiks.

Īsa pamācība, kā veikt siekalu testu bērniem


24. augustā notiks skolēnu testēšana uz COVID-19. Testēšanas laikā jāievēro drošības pasākumi (maskas, distancēšanās). Aicinām iepazīties ar skolēnu testēšanas grafiku un paraugu savākšanas procedūru!

  

Paraugu savākšanas procedūra [pdf] 

Skolēnu testēšanas grafiks uz COVID-19 (24.08.2021.) [pdf]

Skolas administrācija

Labdien, cienījamais topošā pirmklasnieka vecāk!

Informējam Jūs, ka šī gada 26. augustā plkst. 18.00 skolas aktu zālē notiks topošo pirmklasnieku vecāku sapulce.
Ierašanās sejas maskās, bez bērniem!


1. klašu vecāki!

09. un 10. augustā no plkst. 9.00 līdz 13.00 skolā notiks topošo pirmklasnieku fotografēšana un pieteikumu noformēšana obligātai  elektroniskai skolēnu apliecībai.

Lūdzam ierasties minētajā laikā!

Ja pieteikšanās skolēna apliecībai un bērna fotografēšana notiks pēc 14. augusta, tad skolēna apliecība tiks izgatavota un izsniegta skolā pēc 1. septembra.

Par izmaiņām, kuras var rasties epidemioloģiskās situācijas dēļ, informēsim  iepriekš skolas mājaslapā.
Vairāk informācijas skolas mājaslapā, šeit  https://5vsk.jelgava.lv/pdf/apliecibas2021.pdf

Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva

Izglītības kvalitātes balvu saņem 7.-12.klašu izglītojamie ar vidējo vērtējumu mācību gadā ne zemāku par 8,5 ballēm. 

Priecējamies par mūsu skolas izglītojamiem. Vēlam turpmākus panākumus un augstus sasniegumus mācīšanās!

   

Foto galerija

Jelgavas pašvaldības Izglītības kvalitātes balvas ieguvēji 2020./2021. mācību gadā (7.-12.klase)

Pateicamies par dalību un iegūto 2. vietu  robotikas konkursā “Saules kauss 2021”  izglītojamiem:

Denisam Mellupam 2.a kl.,

Devidam Ričmelam 2.a kl.,

Valērijai Kopitovai 3.c kl.,

Iļjam Šokelim 3.c kl.

Pateicamies J.Spirtam par izglītojamo sagatavošanu.

Valsts prezidenta Egila Levita sveiciens skolēniem, studentiem, mācībspēkiem un vecākiem


2020./2021.

Mācību gada noslēguma svinīgais pasākums!Skolu programma "Dzīvei gatavs" sveic Jelgavas 5. vidusskolas kolektīvu ar mācību gada beigām un pateicas par aktīvu dalību programmas piedāvātajās iespējās!
Lai arī nākamajā mācību gadā mums turpinās tikpat veiksmīga sadarbība skolēnu sagatavošanā dzīvei!


Vēlot pelnītas atpūtas un piedzīvojumu pilnu vasaru,
Lāsma un Paula,
Skolu programmas "Dzīvei gatavs" komanda31.05.2021. 

Laiks: 9:00 - 10:15

Vieta: Skolas pagalms

Liecību izsniegšana 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 6.a klašu skolēniem


Ja klasē mācās vairāk nekā 20 skolēni, tad klase tiek sadalīta divās grupās. Klases audzinātājs nosaka katrai grupai savu ierašanās laiku.  

Pulcēšanas laikā ir jāievēro drošības prasības COVID-19 pandēmijas laikā (maskas, distancēšanās)!

Klašu izvietojums [pdf]

31.05.2021. 

Laiks: 10:30 - 11:45

Vieta: Skolas pagalms

Liecību izsniegšana 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b klašu skolēniem


Ja klasē mācās vairāk nekā 20 skolēni, tad klase tiek sadalīta divās grupās. Klases audzinātājs nosaka katrai grupai savu ierašanās laiku.  

Pulcēšanas laikā ir jāievēro drošības prasības COVID-19 pandēmijas laikā (maskas, distancēšanās)!

Klašu izvietojums [pdf]


31.05.2021. 

Laiks: 12:00 - 13:15

Vieta: Skolas pagalms

Liecību izsniegšana 6.b,6.c,7.a,7.b,7.c, 8.a,8.b,10.a,10.b,11.m klašu skolēniem


Ja klasē mācās vairāk nekā 20 skolēni, tad klase tiek sadalīta divās grupās. Klases audzinātājs nosaka katrai grupai savu ierašanās laiku.  

Pulcēšanas laikā ir jāievēro drošības prasības COVID-19 pandēmijas laikā (maskas, distancēšanās)!

Klašu izvietojums [pdf]

Skolēnu reģistrācija 10. klasē 2021./2022.m.g.

No 28.05.2021. darbā dienās no plkst. 9:00 līdz 14:00 jāpiesaka apmeklējuma laiks dokumentu iesniegšanai 10. klasē pa tālruni 63026073.

Dokumentu iesniegšana skolā 31.05. līdz 21.06.2021.

Izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz:

1. iesniegumu;

2. apliecības par pamatizglītību kopiju  (uzrādot oriģinālus);

3. sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālus);

4. medicīnas karti ( veidlapa Nr.026/u no iepriekšējās skolas).

 

Uzņemšanu skolas 10. klasē organizē konkursa kārtībā pēc mācību priekšmetu vidējā vērtējuma sekmju izrakstā un gada vērtējuma latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā 9. klasē.

10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.

Iesniegums [word]

Iesniegums [pdf]


    Tā zeme ir mūsu, tās pilsētas mūsu, –

Un mūsu šī Baltajā jūrā mūždien;

Mūsu tēvi te cieta, mūsu asins te lieta, 

Viss, viss pie šīs zemes simtu saitēm mūs sien.   

/ Vilis Plūdonis/

Šogad skolā tika organizēta Jelgavas pilsētas svētkiem veltīta foto mākslas konkurss-izstāde „Mana pilsēta Jelgava”.  Konkursa mērķa auditorija bija skolēni  4.un 6.klases.

Konkursa mērķi:

*Veicināt jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un foto mākslas izteiksmes līdzekļiem;

*Stiprināt skolas jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu pilsētu, īstenojot, mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes;

*Sniegt iespēju konkursa dalībniekiem piedalīties Jelgavas 5.vidusskolas izstādē;

*Veicināt izglītības iestāžu skolēnu, vecāku un  pedagogu sadarbību un foto mākslas pieredzes apmaiņu.

Konkursa piedalās kopā 110 fotogrāfijas! No tiem uz foto-galeriju skolas lapā tika izvirzīti 33 darbi: 

*4.a klases Baranova J.,Dudaicevas S., Ivanovas M.,Zahareca A.,Ožima D., 

*4.b klases Gerasimova A. , 

*4.c klases Tutovas A.,Fļerko A., Samsanovičas A.,Deuļina A.,Barinova B.,Šahtarina M.,

*6.a klases Švacka P.,6..b Polivkinas M., Bondareva A., Matusevičs D.,

*6.c klases Bazarnajas P.,Lazarevas M., Marahovas M.

Žūrija izvirza Konkursa Laureātus:

4.a klases skolēns Baranovs Jegors, 4.c klases skolēns Šahtarins Matiass, 6.a klases skolēns Švackis Pantelejs, 6.c klases skolniece Bazarnaja Polina.

Paldies visiem par radošu svētku tikšanu!

Kultūras un pašizpausmes mākslā joma un profesionāla foto māksliniece S.Sukorceva.

      


Tiešsaistes konference (28.04.2021.)

Cien.vecāki!

28.aprīlī plkst. 18.00 aicinām jūs piedalīties Skolas administrācijas rīkotājā teišsaistes konferencē, kurā sniegsim informāciju par aktualitātēm mācību un audzināšanas darbā, ka arī atbildēsim uz jūs interesējošiem jautājumiem. 

Konference notiks platformā Microsoft Teams, izmantojot skolēnu profilu.

Konferences linksNoklikšķiniet šeit, lai pievienotos sapulcei

Konkursa "FIZMIX Eksperiments" finālā Jelgavas 5. vidusskolas skolēni iegūst 5. vietu

Foto un informācija: www.fizmix.lv.

AS "Latvenergo" organizētā skolēnu erudīcijas konkursa "FIZMIX Eksperiments" fināla kārtā 22. aprīlī par erudītākās komandas titulu un vērtīgām balvām cīnījās septiņas komandas no visiem Latvijas reģioniem, tostarp Jelgavas 5. vidusskolas skolēni, kuri ieguvuši 5. vietu. Fināla kārtā skolēniem bija jāveic gan teorētiski, gan eksperimentāli uzdevumi par zaļo fiziku.

Jelgavu konkursā pārstāvēja komanda "Pharos" no Jelgavas 5. vidusskolas, kuras sastāvā bija Ksenija Zeiļuka, Ņikita Čeremisins, Ariels Mitjurņikovs, Georgijs Parigins, Jegors Dorofejevs un skolotājs Josifs Spirts.

Lasīt vairāk

У команды Елгавской 5-й средней школы на конкурсе физиков «FIZMIX Эксперимент-2021» 5-е место

Autors: Иосиф Спирт 23.04.2021. novaja.lv

Завершился «FIZMIX Эксперимент-2021» - конкурс эрудиции учащихся основных школ Латвии, длившийся около двух месяцев. В финале 22 апреля 7 лучших команд энтузиастов физики из всех регионов сразились за звание самой лучшей. Команда Елгавской 5-й средней школы заняла почётное 5 место.


Lasīt vairāk

Foto galerija

Pateicamies par dalību un iegūtām godalgotām vietām literatūras darbu “Татьянин день” konkursā izglītojamajām:

2.vietaLadai Smirnovai 4.a kl.; 

3.vieta –  Ilārijai Grimakovai 4.a kl.

Pateicamies krievu valodas skolotājai Raisai Andžanei.


Saite online atvērto durvju dienai: Lai pievienotos, noklikšķiniet šeit

Kartes stāstu konkurss skolēniem: Iepazīsti Latviju!

Jau otro gadu ģeogrāfisko informācijas sistēmu (ĢIS) nozares uzņēmums Envirotech, organizē kartes stāstu konkursu skolēniem.

Esri Eiropas ĢIS Skolu programma ikvienai skolai nodrošina iespēju bez maksas izmantot ĢIS programmatūru ArcGIS mācību procesā. Ar konkursa palīdzību Envirotech motivēja skolēnus būt radošiem un parādīt apgūtās prasmes, veidojot kartes stāstu par pašu izvēlētu tēmu.

Šogad konkursā piedalījās 20 skolas (dalībskolas atzīmētas kartē) un kopskaitā saņemti 153 darbi (117 darbus pamatskolas grupā, 36 darbus vidusskolas grupā).

Šogad konkursā piedalījās arī mūsu skolas skolēni.

Pateicamies ģeogrāfijas skolotājai Viktorijai Gedrovičai un 11.m klases skolēnam Denisam Senkevičam par dalību konkursā un skolas gada aizstāvēšanu.

Ar Denisa Senkeviča darbu var iepazīties šeit: Jānis un viņa Jelgava 94 (arcgis.com)

   


           Команда учащихся 5-й Елгавской средней школы - финалист республиканского конкурса эрудиции FIZMIX Eksperiment-2021

Иосиф Спирт 14.04.2021. (novaja.lv.)

12 апреля в онлайн-среде между командами учащихся основных школ Латвии прошел региональный тур конкурса эрудиции по физике "FIZMIX Experiment". Вчера были опубликованы его результаты: https://www.fizmix.lv/eksperiments/komandu-tops

В Земгале за выход в республиканский финал боролись 60 учеников и их наставников из 10 команд школ региона, преодолевшие все барьеры отборочного тура (см.https://www.novaja.lv/news/article.html?xml_id=41030 ). Наибольшее количество очков в этих соревнованиях набрали все три команды Елгавской 5-й средней школы: «Pharos», «Blackout» и «Zobrati», набрав соответственно 27 (1 место), 23 (2/3) и 23 (2/3) из максимально возможных 28 очков. Команды Елгавской государственной гимназии получили 22 (4) , а 6-й средней школы - 18 (7).

Соперниками наших ребят в финале будут команды - победители других регионов Латвии: РИГА - Рижская Юглская средняя школа; Рижский регион- Сигулдская государственная гимназия; ВИДЗЕМЕ - Цесисская государственная гимназия и Эргльская средняя школа; ЗЕМГАЛЕ - Елгавская 5-я средняя школа; КУРЗЕМЕ - Ницская средняя школа; ЛАТГАЛИЯ - Даугавпилсская 15-я общеобразовательная школа.

Финал конкурса «FizMix Eksperiment» состоится 22 апреля онлайн в рамках «Дня физики Латвии-2021».

Skolēnu vasaras nodarbinātība

13-15  gadus vecu (6.,7.,8.kl.) skolēni var pieteikties Jelgavas 5. vidusskolā. Pieteikšanās noritēs no 19.aprīļa līdz 30.aprīlim, bet skolēnu pieteikumu izvērtēšana līdz 7. maijam. Pieteikuma anketu (skatīt pielikumā 2.pielikumu) varēs iesniegt klātienē vai e-pastā (e-klasē) skolas sociālajai pedagoģei Irinai Serdjukovai  vai, atstājot pie skolas dežurantes.

9., 10. un 11. klases skolēni (16-18 gadi) var pieteikties  ZRKACā. Piesakoties vakancēm, jaunietim būs jāiesniedz pieteikums, CV un motivācijas vēstule, kurā prioritārā secībā jānorāda darba vietas un motivācija tajās strādāt, kā arī saistība ar turpmāko karjeru un profesionālo izaugsmi. Sīkāka informācija arī pielikumā.

Vecums: 13 - 14 gadi
(2 nedēļas)
Laika periods

07.06. - 18.06.2021.

21.06. - 06.07.2021.

05.07. - 16.07.2021.

19.07. - 30.07.2021.

02.08. - 14.08.2021.

16.08. - 27.08.2021.


Vecums: 15 gadi (3 nedēļas) Laika periods

07.06. - 29.06.2021.

28.06. - 16.07.2021.

19.07. - 06.08.2021.

09.08. - 27.08.2021.

Pielikumi:

> Kartība, kādā organizējama Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo nodarbinātība vasaras brīvlaikā

> 2.pielikums [pdf]

12-классники 5-й средней школы примут участие в Программе талантов РТУ

novaja.lv 14.04.2021.

24 марта Елгавская 5- я средняя школа получила очень приятное письмо от ректора Рижского технического университета (РТУ) Леонида Рыбицкого, в котором он поблагодарил школу за сотрудничество и мотивирование учеников стремиться к карьере в отраслях инженерных и естественных наук. Л.Рыбицкий объяснил, что основываясь на высоких результатах учащихся на экзаменах и научных олимпиадах, школа включена в программу талантов РТУ. Эти достижения школьной работы предоставили возможность выдвинуть на участие в программе талантов трех учеников 12-го класса, - сообщила заместитель директора учебного заведения по воспитательной работе Элла Шакурова, поблагодарив школьникам и педагогов за творческую работу и высокие достижения.

У учеников будет уникальная возможность развивать свои академические знания более углубленным способом и освоить новые личные навыки, которые востребованы на современном рынке труда.

Lasīt vairāk

Radošais darbs inženierzinībās


Inženierzinību skolotāja N.Stotskaya

Jelgavas 5. vidusskolas skolēni absolvē projektu "Debašu Līderu skola 2020/2021"

Noslēdzies projekts "Debašu Līderu skola 2020/2021", kurā piedalījās arī dalībnieki no Jelgavas 5. vidusskolas. Projekta gaitā gan skolēni, gan pedagogi pilnveidoja savas debašu prasmes - argumentāciju, publisko runu, valodu un citas prasmes -, kā arī guva ieskatu debašu kā noderīgas aktivitātes norisē un organizēšanā, lai uzsāktu debašu kustību savā skolā.

"Debašu Līderu skolu 2020/2021" absolvējuši Jelgavas 5. vidusskolas skolēni Daniels Ribalko, Viktorija Kuļuka un Artjoms Dovgals skolotājas Raisas Andžānes vadībā.

Lasīt vairāk

Pateicamies par dalību un iegūtām godalgotām vietām izglītojamajām krievu valodas (mazākumtautības) un literatūras 33.atklātajā tiešsaistes olimpiādē (valsts posms):

Atzinība 

Jeļizavetai Merkulovai 11.m kl.

3.vieta 

Viktorijai Kuļukai 12.m kl.

Pateicamies krievu valodas skolotājām Raisai Andžanei un Ludmilai Rabizo par izglītojamo sagatavošanu krievu valodas (mazākumtautības) un literatūras olimpiādei 3.(valsts) posmam.


Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē ķīmijā izglītojamiem  

1.vieta

Veronikai Sergunai 12.m kl., Denisam Senkevičam 11.m kl.

2.vieta

Maksimam Kuzmenko 12.m. kl., Danielam Ribalko 11.m kl.

3.vieta

Viktorijai Kuļukai 12.m kl., Aleksam Verškovam 11.m kl., Deividsam Kostinam 11.m kl.

Atzinība

Adai Šalajevai 9.a kl., Daņiilam Gladkih 9.b kl.


Pateicamies ķīmijas skolotājai Tatjanai Beinarovičai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas ķīmijas olimpiādei.

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē ekonomikā izglītojamiem  

3.vieta

Markam Sutikam 12.m kl., Viktorijai Kuļukai 12.m kl.


Pateicamies ekonomikas skolotājai Ilzei Skudrai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas ekonomikas olimpiādei.

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē fizikā izglītojamiem  

1.vieta

Demidam Kaidalovam 12.m kl., Aleksam Verškovam 11.m kl.

2.vieta

Danielam Ribalko 11.m kl., Sofijai Arhipenko 10.a kl.

3.vieta

Maksimam Kuzmenko 12.m kl., Denisam Bondaram 11.m kl.

Atzinība

Ņikitam Čeremisinam 9.a kl., Daņiilam Gladkih 9.b kl.


Demidam Kaidalovam un Aleksam Verškovam novēlām veiksmīgi startēt valsts olimpiādē!

Pateicamies fizikas skolotājiem Sergejam Ovchinnikovam un Nataliai Stotskayai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas fizikas olimpiādei.

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē ģeogrāfijā izglītojamiem  

3.vieta

Aleksisam Bojarunam 11.m kl.

Atzinība

Danielam Ribalko 11.m kl., Jurijam Zinovjevam 11.m kl., Marijai Švaskai 10.a kl.


Pateicamies ģeogrāfijas skolotājai Viktorijai Gedrovičai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas ģeogrāfijas olimpiādei.


Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē matemātikā izglītojamiem  

1.vieta

Demidam Kaidalovam 12.m kl., Aleksam Verškovam 11.m kl.

2.vieta

Darjai Stebnovskai 12.m kl., Ksenijai Ameļčonokai 12.m kl.

3.vieta

Deividam Kostinam 11.m kl.

Atzinība

Jurijam Zinovjevam 11.m kl., Sofjai Arhipenko 10.a kl., Adai Šalajevai 9.a kl.

 Aleksam Verškovam novēlām veiksmīgi startēt valsts olimpiādē!

Pateicamies matemātikas skolotājām Nataļjai Iļjinai un Valentīnai Vanagai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas matemātikas olimpiādei.

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām pilsētas olimpiādē bioloģijā izglītojamiem  

1.vieta

Veronikai Sergunai 12.m kl.

2.vieta

Jeļizavetai Merkulovai 11.m kl.


Pateicamies bioloģijas skolotājai Ludmilai Lagunai par izglītojamo sagatavošanu  pilsētas bioloģijas olimpiādei.

Jauniešus aicina izzināt savu topošo profesiju

Jelgavas pilsētas pašvaldība aicina pilsētas jauniešus vecumā no 16 līdz 25 gadiem iesaistīties projektā “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS”, no 14.aprīļa līdz 31.augustam, piedaloties aktivitātēs, kas var palīdzēt izprast un izvēlēties sev atbilstošāko profesiju.

Ņemot vērā jauniešu interesi par profesijām, iesaistoties ikgadējās “Ēnu dienas” aktivitātēs, projekta “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” ietvaros jauniešiem tiek piedāvāta iespēja padziļinātāk iepazīt piecas profesiju jomas: medicīnu un farmāciju, būvniecību, IT tehnoloģijas, tirdzniecību un loģistiku, kā arī sabiedrisko ēdināšanu. Jaunieši aicināti apzināt savas vēlmes un vajadzības individuālajā karjeras izglītībā un kopā ar projekta karjeras speciālistu izstrādāt un pilotēt praktisko aktivitāšu “Brīvs, Prātīgs, Atbildīgs” programmu (BPA programmu), izmantojot brīvprātīgā darba iespējas Jelgavā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir septiņdesmit pieci Jelgavas pilsētas jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem, tajā skaitā jaunieši no sociālās atstumtības riska grupām - jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, kā arī jaunieši ar zemiem ienākumiem, neaktīvo jauniešu grupu pārstāvji u.c. Īstenojot projektu, tiks izmantotas neformālās izglītības aktivitātes, tādā veidā attīstot dzīvei un darba tirgum nepieciešamās kompetences un sekmējot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu sociālo iekļaušanu. Brīvprātīgā darba veikšanā iesaistītās iestādes vai uzņēmuma loma projekta ietvaros ir sniegt jaunietim iespēju veikt brīvprātīgo darbu izvēlētās profesijas vidē, ietverot apmācības, instruktāžu, darba “ēnošanu” un praktisku darbu izpildi.

Pirms brīvprātīgā darba uzsākšanas, katram programmas dalībniekam plānots nodrošināt karjeras konsultanta apmācību klātienē grupās, tomēr, ja valstī pieņemtie noteikumi nebūs mainījušies, apmācības tiks organizētas attālināti. Apmācību laikā dalībnieki izzinās savas iespējamās profesijas un brīvprātīgā darba vietas, kā arī sastādīs savu individuālo karjeras plānu. Savukārt, savstarpēji vienojoties ar iestāžu vai uzņēmumu pārstāvjiem par sadarbību, jaunieši  veiks topošās profesijas specifikas novērošanu un brīvprātīgā darba veikšanu.

Lai piedalītos projekta aktivitātēs, jaunieši aicināti pieteikties no 1. līdz 15. martam, aizpildot pieteikuma anketu ŠEIT (https://ej.uz/8rah) .  Dalībnieki tiks apstiprināti līdz 2021. gada 22. martam. Jautājumu gadījumā sazināties ar projekta vadītāju Jeļenu Grīsli pa e-pastu jelena.grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 27842165.

Projekts “BRĪVS, PRĀTĪGS, ATBILDĪGS” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Projekta kopējais izmaksas - 4299,95 eiro un tā īstenošana norisinās laika posmā no 2020.gada 8. decembra līdz 2021.gada 11.novembrim.

Jelgavas 5. vidusskola 2020. gada 1. martā plkst. 8.00 uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju 2021./22. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Kā pieteikt bērnu skolai klātienē?

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus, bērna likumiskais pārstāvis bērna reģistrēšanai 1.klasē piesaka sava apmeklējuma vēlamo laiku. Pieteikt skolas apmeklējumu ir iespējams no 2021.gada 15.februāra: lai pieteiktos apmeklējumam uzklikšķiniet šiet.

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

*vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

*vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

*bērna dzimšanas apliecība (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Lasīt vairāk

Iesaisties kultūras dzīve līdzradīšanā

Aicinām iesaistīties kultūras dzīves līdzradīšanā!

Mums ir ļoti svarīgs Jūsu viedoklis! Ja dzīvojat, strādājat, studējat, pavadāt brīvo laiku vai citu iemeslu dēļ regulāri uzturaties Jelgavas pilsētā, aicinām Jūs piedalīties aptaujā par pilsētas kultūras jomas piedāvājumu un līdzdalības iespējām!

Aptauja aizņems ne vairāk kā 10 - 15 minūtes.

Aptaujā nav obligāti aizpildāmie lauki. Gadījumā, ja nevēlēsies avi nebūsi gatavs atbildēt uz kādu no jautājumiem, droši dodies tālāk pie nākamā jautājuma.

Pētījumu īsteno Jelgavas pilsēta un pašvaldības iestāde “Kultūra” sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmiju. Apkopotie dati tiks izmantoti Jelgavas pilsētas kultūras attīstības programmas 2021-2027 izstrādē.

 Aptauja latviešu valodā: ej.uz/Jelgava_aptauja

Aptauja krievu valodā: ej.uz/Jelgava_aptaujaRU

Iesaisties kultūras dzīve līdzradīšanā

Нам очень важно Ваше мнение!

Если Вы живёте, работаете, учитесь или по другой причине регулярно находитесь в Елгаве, приглашаем Вас принять участие в опросе о предложении и возможностях участия в сфере культуры города!

Исследование организует город Елгава и учреждение самоуправления «Культура» в сотрудничестве с Латвийской академией культуры. Обобщённые данные будут использоваться в разработке программы развития культуры Елгавы на 2021 – 2027 годы.

Опрос на латышском языке: ej.uz/Jelgava_aptauja

Опрос на русском языке: ej.uz/Jelgava_aptaujaRU


Svētā Valentīna diena jeb Visu mīlētāju diena ir mīlestības svētki, kas katru gadu daudzās valstīs tiek svinēti 14.februārī. Šajā dienā mīļotie cilvēki ar apsveikumiem un dāvanām pastiprināti pauž savu mīlestību vienam pret otru. Mēs, mākslas studija „Brīnums” sveicam jūs un dāvinām koncerta programmu no skaņu dzejolim un mūzikas klipiem. Novēlām mūžīgu mīlestību un veselību!


Atvērto durvju diena topošo pirmklasnieku vecākiem

Lai iepazītos ar skolu un skolotājiem, kuri strādās nākamgad 1.klasē, uzklikšķiniet šeit.

Lai saņemtu informāciju par skolas izglītības programmu piedāvājumu, darba organizāciju sākumskolā uzklikšķiniet šeit.

Jelgavas 5. vidusskola 2020. gada 1. martā plkst. 8.00 uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju 2021./22. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Kā pieteikt bērnu skolai klātienē?

Lai nodrošinātu Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktos drošības pasākumus, bērna likumiskais pārstāvis bērna reģistrēšanai 1.klasē piesaka sava apmeklējuma vēlamo laiku. Pieteikt skolas apmeklējumu ir iespējams no 2021.gada 15.februāra: lai pieteiktos apmeklējumam uzklikšķiniet šiet.

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

*vecāka (aizbildņa) personas apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

*vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

*bērna dzimšanas apliecība (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.


Kā pieteikt bērnu skolai elektroniski?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes 

e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

 Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

*vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas) ;

*bērna dzimšanas apliecības kopija;

*bāriņtiesas lēmuma par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaras, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna intereses, kopija, ja iesniegumu neiesniedz bērna vecāki.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts  tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk kā 01.martā plkst. 8.00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti. 

* Iesniegums [pdf]

Iesniegums [word]

* Anketa izglītojamā (bērna) likumiskajiem pārstāvjiem [pdf]

Anketa izglītojamā (bērna) likumiskajiem pārstāvjiem [word]

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās laika posmā no plkst.8.00 līdz plkst. 15.30.


Plkst. 18.00 tiešsaistes sanāksmē ZOOM platformā sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem, kurus lūdzam, pēc iespējas, iepriekš nosūtīt uz e-pastu Ludmila.Sture@izglitiba.jelgava.lv .

Saite sanāksmei : Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Konferences identifikators: 912 9096 2245

Konferences parole: 00000000

Teksta atskaņošana

Tiešsaistes konference (11.02.2021.)

Cien.vecāki!

11.februārī plkst. 18.00 aicinām piedalīties Skolas administrācijas rīkotāja tiešsaistes konferencē, kurā sniegsim atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem. 

Konference notiks platformā Microsoft Teams, izmantojot skolēnu profilu.

Konferences links: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit

Teksta atskaņošana

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Aicinām Jūs 12.februārī uz Atvērto durvju dienu

 Jelgavas 5. vidusskolā!


1. Skolas mājas lapā šajā dienā būs pieejami

* informācija par skolu,

* iesnieguma uzņemšanai 1.kasē iesniegšanas kārtība,

* īsfilma iepazīšanai  ar skolu un skolotājiem, kuri 2021./22.mācību gadā strādās 1.klasēs.

2. Plkst. 18.00 tiešsaistes sanāksmē ZOOM platformā sniegsim atbildes uz jūsu jautājumiem, kurus lūdzam, pēc iespējas, iepriekš nosūtīt uz e-pastu Ludmila.Sture@izglitiba.jelgava.lv .


Saite sanāksmei būs pieejama skolas mājas lapā www.5vsk.jelgava.lv.

Esat laipni gaidīti 12.februārī  plkst. 18.00 tiešsaistes sanāksmē!

Jelgavas 5. vidusskolas administrācija

Teksta atskaņošana

Уважаемые родители будущих первоклассников!

Приглашаем Вас 12 февраля на День открытых дверей!

1. На домашней странице школы в этот день найдёте

* информацию о школе,

* порядок подачи заявления о приёме в первый класс,

* видео для знакомства со школой и учителями, которые в 2021./22.учебном году будут работать в 1 классах.

2. В 18.00 в режиме видеосвязи на платформе ZOOM состоится собрание. На собрании сможете получить ответы на вопросы, которые просим, по возможности, заранее прислать на адрес Ludmila.Sture@izglitiba.jelgava.lv.


Cсылка на собрание будет размещена на домашней странице школы www.5vsk.jelgava.lv.

          Будем рады встрече с Вами 12 февраля в 18.00 на собрании!          

Администрация Елгавской 5 средней школы

Teksta atskaņošana

Tiešsaistes konference

Cien.vecāki!

11.februārī plkst. 18.00 aicinām piedalīties Skolas administrācijas rīkotāja tiešsaistes konferencē, kurā sniegsim atbildes uz jūs interesējošiem jautājumiem. 

Aicinām sūtīt jautājumus līdz 08.februārim, izmantojot e-klases pastu skolas direktorei Natelai Seļiščevai, direktores vietniekiem mācību darbā Ludmilai Stūrei, Tatjanai Grencionei, Aleksandram Smirnovam, direktores vietniecei audzināšanas darbā Ellai Šakurovai vai uz skolas e-pastu 5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Konference notiks platformā Microsoft Teams, izmantojot skolēnu profilu.

 

Cieņā, skolas administrācija

Teksta atskaņošana


Jelgavas 5.vidusskolas skolēnu dalības tiešsaistes stundā kārtība. Sagatavošanās pirms stundas sākuma

Jelgavas 5.vidusskolas skolēnu dalības tiešsaistes stundā kārtība. Darbība stundas laikā

Infromācijas par konkursu

Jelgavas 5.vidusskolas direktores vietniece audzināšanas darbā Ella Šakurova kopā ar saviem audzēkņiem palīdzējusi vientuļiem jelgavniekiem notīrīt sniegu.

Audzekņi palīdz vientuļiem jelgavniekiem notīrīt sniegu  Audzekņi palīdz vientuļiem jelgavniekiem notīrīt sniegu   Audzekņi palīdz vientuļiem jelgavniekiem notīrīt sniegu

Pateicamies par paveikto darbu.

Teksta atskaņošana

Cienījamie skolēni un vecāki!

 Valdībā apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka sekojošo  mācību procesu janvārī:

1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 22.janvārim, otrais semestris sākas 25. janvārī attālināti;

5.-6. klasēm otrais semestris sākas 11. janvārī attālināti;

7.-12. klases no 04. janvāra mācās attālināti.

 Sakarā ar to, ka tiks veiktas izmaiņas mācību stundu sarakstā, lūdzam katru dienu sekot tam skolas mājas lapā/e-klasē.

Skolas administrācija

Teksta atskaņošana

Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki!

Ar 2021.gada 01.martu skola uzsāk topošo pirmklasnieku uzņemšanu. Informācija par uzņemšanas kārtību, kā arī par Atvērto durvju dienu topošo pirmklasnieku vecākiem sekos.

Skolas administrācija

Teksta atskaņošana

Skolas direktores apsveikums. Dārgie kolēģi, skolēni un skolēnu vecāki! Mēs protam sirsnīgi mīlēt, spējam uzturēt savu veselību, un tas ir pamats dvēseles mieram, kas daudziem šodien pietrūkst. Lai Jums katram gaiši Ziemassvētki un laimīgs jaunais 2021.gads! Mīlestību, veselību un miru vēlot, skolas direktore Natela Seliščeva.

Jelgavas 5.vidusskola. Ziemassvētki 2020. Svētku izjūtas radām mēs paši – aicinām padarīt savu apkārtni sirsnīgāku, gaišāku un priecīgāku! Tāpēc gaidām klases vēstules – video apsveikumus, apsveikuma kartiņas līdz 17.decembrim. Aicinām arī atbalstīt labdarības akcijas: Radio pieci.lv akcija – Dod pieci.

Cienījamie vecāki!

Brīvpusdienu kompensācijas – produktu pakas var saņemt skolā:

* 5.-12.kl. 11.decembrī no 14.00 līdz 18.00

* 1.-4.kl. 14.decembrī no 14.00 līdz 18.00

Skolas administrācija

Ziemassvētki – burvīgi svētki, labsajūtas un brīnumu laiks!

Attēlā ziemassvētku dekors. Ziemassvētku krēsls, eglītes un rūķīši.

Cienījamie skolēni, vecāki!

Pamatojoties uz valdībā apstiprinātiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ar 30. novembri mainīsies mācību procesa organizēšana 1.-6. klasēs:

1) 1.-3.klases mācīsies ierastajā režīmā klātienē (klases tiks nodrošinātas ar mācību telpām, kuru plātība atbilst jaunām prasībām);

2) 4. klases mācīsies pa grupām klātienē (klases tiks nodrošinātas ar mācību telpām, kuru plātība atbilst jaunām prasībām);

3) 5.-6. klases mācīsies attālināti.

Sakarā ar to, ka tiks veiktas izmaiņas mācību stundu sarakstā, lūdzam katru dienu sekot tām skolas mājas lapā/e-klasē.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, skolēniem tiks organizētas arī online mācību stundas e-klasē. Online stundas datums, laiks un saite būs pieejami skolēna dienasgrāmatā.

Mācību procesa organizācijas modelis  pa klasēm [pdf]

Skolas administrācija

Jelgavas 5. vidusskolas komandai “Stariņi” godpilnā 3. vieta starptautiskajā konkursā “Ventspils IT izaicinājums 2020.”

No 23. līdz 26. novembrim norisinājās starptautiskā konkursa “Ventspils IT izaicinājums 2020” fināls.

Konkursā piedalījās 64 komandu dalībnieki -  1.-12. klašu skolēni no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un Somijas, kuri gribēja pārbaudīt un nodemonstrēt savas radošās spējas STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)sfērā.

Zināšanu pārbaude tika veikta testa formā datorprogrammā Kahoot. Testā bija iekļauti  50 uzdevumi no dabaszinībām, matemātikas un lingvistiskās loģikas. Visi uzdevumi bija jāpilda latviešu valodā. Savukārt praktiskajā darbā vajadzēja no fotografētiem kadriem izveidot 1-2 minūšu garu animācijas filmu. Lai gan skolēni bija izskatījuši un izmēģinājuši dažādus multfilmu radīšanas veidus, vajadzēja visu sakārtot tā, lai rezultātu sasniegtu norādītajā laikā (10 min.). Komandas sadalīja pienākumus uzdevumu izpildei. Mūsu skolas komandā Valērija Kopitova un Milāna Glinska strādāja kā mākslinieces un animatores, bet Ivans Gribanovs  kā operators, montāžists un skaņu operators.

Darbu veicot ar lielu prieku un aizrautību, 3.c klases komanda “Stariņi” ieguva godpilno 3. vietu.

Par paveikto “Stariņi”  saka “Paldies!” saviem skolotājiem: robotikas pulciņa vadītājam Josifam Spirtam, klases audzinātājai Olgai Kukšai, direktora vietniekam un  matemātikas skolotājam Aleksandram Smirnovam un latviešu valodas skolotājai Dzidrai Eversonei.

 

Jelgavas 5. vidusskola

Jelgavas 5. vidusskolas komandai – panākumi tiešsaistes debašu turnīrā

Jelgavas 5. vidusskolas komanda vidusskolēnu Daniela Ribalko, Viktorijas Kuļukas un Artjoma Dovgala sastāvā 14. novembrī piedalījās pirmajā tiešsaistes debašu turnīrā Latvijā. Tas rīkots projekta "Debate Leader School 2020/2021" gaitā, kur komanda ieguva otrās vietas balvu, informē izglītības iestādē.

Tiešsaistes debašu turnīra organizators ir nevalstiska organizācija "QUO tu domā?", kas veicina izglītību debašu sfērā un tās praksi Latvijā. Organizācijas mērķis ir panākt to, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja attīstīt pamata debašu prasmes, lai spētu skaidri, argumentēti un pārliecinoši aizstāvēt savu viedokli un nekautrēties to darīt, kad tas ir svarīgi.

 "Debašu Līderu skola" ir neformālās izglītības projekts, ko "QUO tu domā?" rīko sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, Ziemeļu Ministru padomes biroju Latvijā un Rīgas Ekonomikas augstskolu.

 Projektam tiek izvēlētas komandas no dažādām Latvijas pilsētām un reģioniem. Projekta laikā jaunieši un skolotāji no visas Latvijas apgūst tādas debašu prasmes kā argumentācija, publiskā runa, kritiskā un loģiskā domāšana, mediju pratība, ievads ekonomikā un politikā, kā arī citas. Nodarbības notiek angļu valodā, tāpēc tas ir lielisks izaicinājums jauniešiem pārbaudīt savas angļu valodas zināšanas praksē.

 "Debašu Līderu skolas" nodarbības ietver lekcijas un turnīrus. Lekcijas laikā jaunieši uzzina par "World Schools debates" formātu un tā struktūru, par to, kā veidot un izcili prezentēt argumentus un kā rīkoties ar stresu debašu laikā. Lekcijas pasniedz debašu dalībnieki no "QUO tu domā?" organizācijas un Latvijas Debašu izlases, kā arī dažādas sfēras speciālisti. Tā kā projekts notiek angļu valodā, skolēniem ir iespēja iegūt pieredzi arī no ārvalstu debašu dalībniekiem. Turnīros jaunieši var parādīt visu, ko viņi uzzinājusi lekcijas laikā, iegūt balvas un pieredzi.

 Projekts "Debašu Līderu skola" notiek katru gadu, un tajā aicināti piedalīties 10. līdz 12. klašu skolēni.  Visu informāciju par organizācijas projektiem var meklēt "QUO tu domā?" "Facebook" lapā.

Pilns raksts

Uzraksts – Vecāku diena! 

Labdien, cienījamie vecāki!

1.decembrī  no plkst. 15.30 līdz plkst. 18.00 notiks Vacāku diena online režīmā.

5 oriģinālas idejas, kā mājas apstākļos darināt dabai draudzīgus un energoefektīvus gaismekļus, iesaistoties iniciatīvā #StaroZaļi


Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas svētku nedēļas noskaņās “Zaļā josta” sadarbībā ar Elektrum Energoefektivitātes centru organizēja radošo konkursu “Staro zaļi”. Tā ietvaros saņemtas vairāk nekā 50 oriģinālas idejas, kā mājas apstākļos, izmantojot otrreizējās izejvielas un dabas materiālus, izgatavot gaismas ķermeņus gaismas ienešanai mājās un cilvēku sirdīs tumšajā gadalaikā. Konkursā apbalvoti 5 finālisti.

Konkursā “Staro zaļi” saņemtas dažādas oriģinālas idejas, kā gaismas ķermeņus gatavot, pielietojot tukšas stikla burciņas vai plastmasas pudeles, liekot lietā vienreizlietojamos galda traukus un pat tekstilatkritumus, kā arī citas sadzīvē vairs nederīgas lietas, kas ilgu laiku bijušas bez pielietojuma. Vairāki gaismekļi darināti, mākslinieciski pielietojot dabas materiālus – zariņus, kastaņus, kaltētos augus un koka mizu. Izvērtējot visus pieteikumus, apbalvoti 5 finālisti:

* Jelgavas 5. vidusskolas skolēni Daņila Šipuļins un Denis Zagdajs (11 gadi), kas savu gaismas ķermeni izgatavojuši no nederīgām elektroiekārtu komponentēm, dodot tām otru mūžu;

* Viļānu vidusskolas audzēkne Marija Bebriša (15 gadi), kas uztaisīja gaismekli, pielietojot otrreizējās izejvielas (plastmasas pudeli, trauku sūkli, podziņas, kartonu) un dabas materiālus (zarus, čiekurus). Īpaši piedomājot par energoefektivitāti, gaismeklī izmantota LED spuldze;

* Maltas vidusskolas audzēknis Viesturs Liepiņš (12 gadi), kas izgatavoja gaumīgu koka gaismas dekoru. Tā tapšanā izmantota mājās atrasta veca bērza pagale, nevajadzīgs plastmasas konfekšu trauks, pirms vairākiem gadiem pirkta LED gaismiņu virtene, kas tiek darbināta no atkārtoti uzlādējamām baterijām, patērējot minimālu elektrības daudzumu;

* Valmieras PII “Vālodzīte” struktūrvienības “Krācītes” grupa ''Rūķu namiņš'' (4 gadi), kas radījuši ilgmūžīgu Ziemassvētku dekoru no otrreizējām izejvielām;

* Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas audzēknis Ritvars Vjakse (16 gadi), kas izgatavojis oriģinālu un gaumīgu lampu no koka špātelēm. Lampas instalācijai izmantotas detaļas no mājās esošas salauztas lampas, bet par gaismas avotu izvēlēta LED spuldze, jo tā ir daudz energoefektīvāka par kvēlspuldzi.

Specbalvu no Elektrum Energoefektivitātes centra iegūst:

* Jēkabpils 2. vidusskolas 1. c klase, kas mīlot savu valsti, radījusi divus gaismas objektus. Abu gaismekļu tapšanā izmantoti Latvijā auguši koki un spuldzes vietā izmantota ekonomiskā LED spuldze.

...

Pilns raksts

Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Egles un cilvēciņi no vecam, nederīgām elektroiekārtu komponentēm.

Успехи учащихся Елгавской 5-й средней школы в конкурсе световых декоров

22 ноября в предрождественском настроении две организации - ООО Zaļā josta и Elektrum Energoefektivitātes centrs - пригласили всех ребят Латвии принять участие в конкурсе творческих работ. Нужно было создать «зеленый» и экологически чистый световой объект для своего дома или школы, используя доступные ненужные материалы и этим давая им «вторую жизнь».

Учителя – консультанты Елгавской 5-й средней школы Наталья Новикова, Элла Шакурова, Иосиф Спирт отправили на конкурс 11 лучших работ, придуманных и реализованных их учениками 5 – 11 классов. Все они показаны на фотографиях.
Все (более 50) интересные световые объекты, представленные на конкурс, были оценены. Но авторы лишь пяти лучших «зелёных» декоров получили награды от организаторов.
Среди победителей и наши ребята - ученики кружка робототехники Елгавской 5-й средней школы Данила Шипулин и Денис Загдай за работу «Световой декор из отходов компьютерной техники». В этой пятёрке - и работы учеников из Валмиеры, Малты, Прейли и Вильнюса.

Фотографии лучших работ и имена победителей конкурса опубликованы на сайтах tirailatvijai.lv и zalajosta.lv.


Иосиф Спирт, педагог Елгавской 5-й средней школы

Pilns raksts

Foto galerija

Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Egles un cilvēciņi no vecam, nederīgām elektroiekārtu komponentēm.   Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Paštaisīta lampa. Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Egles un cilvēciņi no vecam, nederīgām elektroiekārtu komponentēm.  Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Paštaisīta lampa. Konkursā “Staro zaļi” eksponāts. Paštaisīta lampa.

Команда Елгавской 5-й средней школы – призер международного технологического конкурса Ventspils IT Challenge 2020

 

В пятый раз Вентспилсский цифровой центр и город Вентспилс предлагали школьникам из Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии продемонстрировать свои навыки и знания не в играх, а в творческом использовании компьютерных технологий. Дважды ученики Елгавской 5-й средней школы пытались завоевать призы этого престижного конкурса: в 2017 году команда «Lideri» с отличным фильмом «Time Killer» не вышла из отборочного этапа, а в 2018 - команде «Scratch ABC» удалось пробиться в финал. И вот - третья попытка.

...

На первом отборочном этапе конкурса командам 1-3 классов (А) нужно было методом Stop Motion создать мультфильм на одну из предложенных научных тем, и в его содержании ответить на вопросы «Почему и Как это работает?» Мы выбрали тему «Магниты». Десять учеников 2-х и 3-х классов нашей школы, прошли весь марафон обучения и, объединившись в команды, создали и отправили на конкурс законченные научно-популярные мультфильмы: «Как работает магнит» - Денис Меллупс, Дэвид Ричмелс и Дима Зимов, 2а; «Магнитные дороги Земли» - Эмилия Дзедоне, Настя Марченко, 2а и Максим Иванов, 3с; «Магнитная буря» - Иван Грибанов, Лера Копытова, Катя Риле и Милана Глинска, 3с.

...

Результаты конкурса были объявлены дистанционно, 27 ноября. Команда Stariņi учеников 3 класса Елгавской средней школы №5 завоевала 3 место в международном технологическом конкурсе «Ventspils IT Challenge 2020».

...

Pilns raksts

Foto galerija

Pateicamies par dalību un iegūto 3.vietu tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums 2020” izglītojamiem:
Kopitova Valērija 3.c kl.,

Gribanovs Ivans 3.c kl.,

Glinska Milana 3.c kl.

Pateicamies skolotājam Josifam Spirtam par izglītojamo sagatavošanu tehnoloģiju konkursam “Ventspils IT izaicinājums 2020”.

Tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums 2020” uzvarētāji. Kopitova Valērija, Gribanovs Ivans, Glinka Milana – 3.c kl. Tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums 2020” rezultātu paziņojums

Tehnoloģiju konkursā “Ventspils IT izaicinājums 2020” komanda pilda testa jautājumus. Komandas dalibnieki 3.c kl. skolēni: Kopitova Valērija, Gribanovs Ivans, Glinka Milana

Pateicamies Demidam Kaidalovam (12.m kl.) par dalību un iegūto 1.vietu Elektronikas olimpiādē

Elektronikas olimpiādes logo

Pateicamies par dalību un iegūto 2.vietu starptautiskajā Britu padomes Latvijā organizētajā debašu turnīrā izglītojamiem:
 Danielam Ribalko 11.m kl.,
Viktorijai Kuļukai 12.m kl.,
Artjomam Dovgalim 12.m kl.

 Pateicamies skolotājai Raisai Andžānei par izglītojamo sagatavošanu starptautiskajam Britu padomes Latvijā organizētam debašu turnīram.

Pateicība par dalību un iegūto 2.vietu starptautiskajā Britu padomes Latvijā organizētajā debašu turnīrā izglītojamiem: Danielam Ribalko 11.m kl., Viktorijai Kuļukai 12.m kl., Artjomam Dovgalim 12.m kl. Medaļas un diplomi.

Latvijas Republikas Proklamēšanas DienaTehnoloģiju konkursa “Ventspils IT Izaicinājums 2020” finālisti

D grupas (10. līdz 12. klase) finālisti:

ParimTiim – Pärnu Koidula Gümnaasium (EE);

SoftRock – DALP 5. vidusskola (LV);

WaterMotor – Pärnu Koidula Gümnaasium (EE);

aschnitzel – Pärnu Koidula Gümnaasium (EE);

STEM – Pärnu Koidula Gümnaasium (EE);

ANTIVĪRUSI – Ventspils 4. vidusskola / Ventspils Mūzikas vidusskola (LV);

NoMic – Pärnu Koidula Gümnaasium (EE);

Discite – Vilniaus jėzuitų gimnazija (LT);

KiDDoS – Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola (LV);

NullPointerException – Rīgas Valsts 2.ģimnāzija (LV);

koks – Valmieras Valsts ģimnāzija (LV);

Failed Nodes – Ventspils 1. Ģimnāzija (LV);

KafijaArSviestu – RTU Inženierzinātņu vidusskola (LV);

Big Brain Time – Ventspils Valsts 1. Ģimnāzija (LV);

Olimps – Liepājas Valsts 1. Ģimnāzija (LV);

Piliukai – Vilnius Lyceum (LT);

klövr – Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (LV);

{-_-} – Jelgavas 5. vidusskola (LV).

Tehnoloģiju konkursa “Ventspils IT Izaicinājums 2020” finālisti

A grupas (1. līdz 3. klase) finālisti:

IT TRIO – Lībagu sākumskola;

Byte Bites – Druvas vidusskola;

Udens Piles – Ventspils 6.vidusskola;

Robo2A – Jelgavas 4.sākumskola;

RAGANAS TRIO – Krimuldas vidusskola;

Mazie pasaules zinātnieki – Ventspils 1.pamatskola;

JTM – Alūksnes novada vidusskola;

Mazulīši – Ventspils 2.pamatskola;

Super Trio – Ventspils 2.pamatskola;

Stariņi – Jelgavas 5. Vidusskola.

Jelgavas 5.vidusskolas robotikas pulciņam jaunie robotikas komplekti

Jelgavas 5.vidusskolas robotikas pulciņa jaunie robotikas komplekti. Photon roboti.   Jelgavas 5.vidusskolas robotikas pulciņa jaunie robotikas komplekti. Little Bits komplekti un Robonest komplekti

Uzmanību autobusu pasažieriem, kuri braukuši no 13.10.2020.-15.10.2020 sekojošos reģionālajos maršrutos:

7:00-8:30 Brankas-Dalbe-Cenas-Ozolnieki  Ozolnieku novads  Ozolnieku vidusskolas skolēnu nogādāšana uz mācību iestādi.

Maršruta, reisa Nr.

Maršruta nosaukums

Atiet

Pienāk galapunktā

651903

Jelgavas A/O-Svēte-Bramberģe-Jelgavas A/O

14:45

15:40

536705

Jelgavas A/O-Bērze-Jaunbērze

16:00

16:45

536706

Jaunbērze-Jelgavas A/O

17:00

17:40

675209

Jelgavas A/O-Kalnciema kombināts

18:40

19:35

675210

Kalnciema kombināts-Jelgavas A/O

19:40

20:35

Aicinām visus, PASAŽIERUS, kuri brauca ar autobusu šajos maršrutos novērot veselības stāvokli un simptomu parādīšanās gadījumā vērsties pie sava ģimenes ārsta.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka autobusa vadītājam, kuram apstiprināta COVID-19 infekcija, 13.,14.,15. oktobrī ir braucis augstāk minētajos maršrutos tostarp veicis Ozolnieku vidusskolas skolēnu nogādāšanu uz mācību iestādi.

Visiem pasažieriem, kuri brauca autobusā minētajos datumos šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti elpceļu infekcijas slimības simptomi ieteicams palikt mājās, sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli un izlemtu par testa veikšanas nepieciešamību uz COVID-19.

! Atgādinām, ka šādos gadījumos ātrāk uzzināt, ka esi bijis kontaktā ar COVID-19 slimnieku var palīdzēt lietotne “Apturi Covid”. Izmantojot lietotni, varēsi savlaicīgāk izolēties, lai neapdraudētu ģimeni, kolēģus, draugus un pārējos iedzīvotājus.

Lai samazinātu infekcijas Covid-19 izplatīšanas riskus skolā no 12.oktobra līdz 16.oktobrim 7.-12. klasēm ir nozīmētas papildu 2 attālinātas mācību dienas, kopā 3 dienas nedēļā.

Skolēni mācās saskaņā ar spēkā esošo stundu sarakstu.

7.-12. klašu attālināto mācību dienu grafiks. [pdf]

Jautrība karantīnas laikā

Izstādes “Jautrība karantīnas laikā” skolēnu darbi.      Izstādes “Jautrība karantīnas laikā” skolēnu darbi.

Izstādes “Jautrība karantīnas laikā” skolēnu darbi.

Skolotāju diena 2020

Skolotāju diena 2020. Skolotāja un Jelgavas pilsētas mērs     Skolotāju diena 2020. Jelgavas pilsētas vadība un Jelgavas 5.vidusskolas vadības komanda

Skolotāju diena 2020. Jelgavas pilsētas vadība un Jelgavas 5.vidusskolas skolotāji un vadības komanda

Foto: Jelgavas pilsēta

Zvanu saraksts 02.10.2020.


Stunda Laiks
1. 8:00 - 8:30
2. 8:40 - 9:10
3. 9:20 - 9:50
4. 10:10 - 10:40
5. 11:00 - 11:30
6. 11:50 - 12:20
7. 12:30 - 13:00

Pateicamies direktora vietniekam Aleksandram Smirnovam un interešu izglītības skolotājam - robotikas elektronikas pulciņu vadītājam Josifam Spirtam par  iegūto 1.vietu Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves – 2020”, kā arī par izglītojamo sagatavošanu dalībai tehnikas un inovāciju festivālā  “MEHATRONS”  izstādei “MINOX Zemgale 2020” un Latvijas robotikas čempionāta Jelgavas posmam, skolēnu augstiem sasniegumiem tajos.


 Latvijas dabaszinātņu skolotāju radošo ideju konkursā “Zinātne uz skatuves – 2020” laureāti Josifts Spirts un Aleksandrs Smirnovs.

Pateicamies par dalību un iegūtajām godalgotajām vietām izglītojamiem tehnikas un inovāciju festivālā Jelgavā “MEHATRONS” 

2.vieta – 7.c klases izglītojamiem  Jegoram Dorofejevam, Georgijam Pariginam par izgudrojumu “Gudrais atkritumu konteiners” izstādē “MINOX Zemgale 2020”.

Tehnikas un inovāciju festivālā Jelgavā “MEHATRONS” uzvarētāji. 2.vieta – 7.c klases izglītojamiem Jegoram Dorofejevam, Georgijam Pariginam par izgudrojumu “Gudrais atkritumu konteiners” izstādē “MINOX Zemgale 2020”. Attēlā Jelgavas pilsētas mērs, ZRKAC vadītāja, izglītojamie un skolotājs.

3.vieta – 6.a klases izglītojamajam Martinam Zimovam  Latvijas robotikas čempionāta Jelgavas posmā MINI SUMO sacensībās.

Pateicamies par  skolas darba   pieredzes tehniskās jaunrades jomā prezentēšanu:

Dmitrijam Zimovam 2.a kl.,             
Danielam Šipuļinam 5.b kl.,
Arielam Mitjurņikovam 8.a kl.

Pateicamies interešu izglītības skolotājam Josifam Spirtam.

Svarīga informācija!


Skolas ēdnīcā skolēni  varēs saņemt tikai kompleksa pusdienas no 07.09.2020. (1,42 euro dienā), 

(izņemot 1.-4.kl skolēnus un tie, kuriem ir piešķirtas bezmaksas pusdienas).


* Par ēdināšanu būs jāmaksā ar pārskaitījumu:

SIA 'Fristar"

Reģ.nr 40003658252

A/S "Swedbank"

Konts: LV60HABA0551006227404

 Par ēdināšanu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

* Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:

Skolas nosaukums, klase

Bērna vārds, uzvārds

Periodu, par kuru tiek samaksāts.

Kompleksa pusdienas.

 Cieņā, skolas administrācija

Svarīga informācija!

Launags

 Skolas ēdnīcā skolēni launagu varēs saņemt no 07.09.2020. (0,58 euro dienā).

Par launagu vēlams maksāt par veselu mēnesi, bet ne mazāk kā par pilnu nedēļu. Maksājums par nākamo nedēļu jāveic iepriekšējās nedēļas ceturtdienai.

 * Par launagu būs jāmaksā ar pārskaitījumu:

SIA 'Fristar"

Reģ.nr 40003658252

A/S "Swedbank"

Konts: LV60HABA0551006227404


* Maksājuma uzdevumā obligāti jānorāda:

Skolas nosaukums, klase

Bērna vārds, uzvārds

Periodu, par kuru tiek samaksāts.

Launags

 Cieņā, skolas administrācija

Jelgavas 5.vidusskolas

Zvanu saraksts


Stunda Laiks
1. 8:00 - 8:40
2. 8:50 - 9:30
3. 9:40 - 10:20
4. 10:40 - 11:20
5. 11:40 - 12:20
6. 12:45 - 13:25
7. 13:30 - 14:10
8. 14:20 - 15:00
9. 15:10 - 15:50
10. 16:00 - 16:40

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveic Zinību dienā.

Godātie pedagogi, skolēni, studenti un vecāki! Lai veiksmīgs jaunais mācību gads!


Jau vasara prom košā. Atkal skola pulcē kopā mūs, Un tās balss ir silta, aicinoša. Atkal kopā! Blakus turamies! Atkal cieši cieši, roku rokā! (J.Osmanis)

Gaidām visus skolēnus skolā 1.septembrī: pklst.9:00 5.-8.klases., plkst. 11:00 2.-4.klases, plkst. 12:00 1.,9.,10.-12.klases. 10 minūtes pirms norādīta laika skolas pagalmā jūs sagaidīs klases audzinātājs.

27.08.2020. plkst. 18:00 aktu zālē notiks ceturto klašu izglītojamo vecāku sapulce. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lūdzam ierasties tikai vecākiem.

20.08.2020. plkst. 18:00 aktu zālē notiks pirmo klašu izglītojamo vecāku sapulce. Sakarā ar valstī noteiktajiem ierobežojumiem, lūdzam ierasties tikai vecākiem.

Skolēna fotografēšana skolēna apliecības izgatavošanai notiek katru darbdienu no plkst. 10:00 līdz 13:00

Cienījamie skolēni un vecāki!

Fotografējot skolēnu skolēnu apliecībai mājas apstākļos jāņem vērā fotografēšanas noteikumus:

1. Fotogrāfijas fons ir viendabīgs.

2. Galvas pozīcija - pretskats.

3. Sejas izteiksme - dabiska, ikdienišķa.

4. Apģērbs - ikdienas, korekts. Nedrīkst fotografēties virsdrēbēs (piemēram, mētelī, virsjakā) un ar galvassegu, kā arī ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu.

5. Apgaismojums - vienāds abām sejas pusēm.

6. Nav pieļaujamas fotoattēla izmaiņas salīdzinājumā ar oriģinālu.

7. Attēlam jābūt kvalitatīvam.

8. Ja persona nēsā brilles, drīkst fotografēties ar brillēm. Nav pieļaujama fotografēšanās ar tumšām vai uz deguna noslīdējušām brillēm. Atspīdumi briļļu stiklos nedrīkst aizsegt acis.9.klašu skolēni sertifikātus saņem 26.06.2020. plkst. 13:00 skolas kancelejā.

Skolas administrācija

Skolēnu reģistrācija 10. klasē 2020./2021.m.g.

No 25.05.2020. darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.14.00 jāpiesaka apmeklējuma laiks dokumentu iesniegšanai 10.klasē pa tālruni 63026073. 

Dokumentu iesniegšana skolā no 13.06. līdz 19.06.2020.


Izglītojamais vai tā likumiskais pārstāvis iesniedz:

1. iesniegumu;

2. apliecības par pamatizglītību kopiju (uzrādot oriģinālus);

3. sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālus);

4. medicīnas karti (veidlapa Nr.026/u no iepriekšējās skolas). 


Uzņemšanu skolas 10. klasē organizē konkursa kārtībā pēc vērtējumu summas, ko veido:

* mācību priekšmetu vidējais vērtējums sekmju izrakstā;

* gada vērtējums latviešu valodā un literatūrā, matemātikā, angļu valodā 9.klasē;

* 10. klasē netiek uzņemti izglītojamie ar nepietiekamu vērtējumu kādā mācību priekšmetā.


Iesniegums [word]

Iesniegums [pdf]

  Jelgavas 5.vidusskolas piedāvātās izglītības programmas 10.klasē 2020./2021.m.g.

Cienījamie skolēni un vecāki!

Informējām, ka saskaņā ar jaunajiem Jelgavas Domes noteikumiem Jelgavas 5.vidusskolā ar 2020.gada 1.jūliju notiks skolēnu apliecību noformēšana izgatavošanai 1.-12.klašu skolēniem saskaņā ar zemāk minēto grafiku.

Kā pieteikties skolēna apliecībai?

1. Skolas kancelejā jāaizpilda iesniegums, uzrādot skolēna personu apliecinošo dokumentu (pasi, personas karti, dzimšanas apliecību), likumiskā pārstāvja personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas karti).

2. Jānofotografējas skolā no 27.jūlija līdz 14.augustam saskaņā ar fotografēšanās grafiku (sk. zemāk) vai skolēna fotogrāfiju, norādot skolēna vārdu, uzvārdu, klasi,  nosūtīt e-klasē Vadimam Mamedovam.


Pieteikties skolēna apliecībai var arī pats skolēns, kurš, sasniedzis 15 gadu vecumu, vai viņa likumiskais pārstāvis. Jaunākiem skolēniem pieteikšanos veic tikai likumiskie pārstāvji!

Kā saņemt skolēna apliecību?

Ja pieteikšanās skolēna apliecībai (t.sk. fotografēšanās) notiks pēc 14.augusta, tad skolēna apliecība tiks izsniegta skolā pēc 1. septembra.

Skolēns līdz jaunās apliecības izsniegšanai nevarēs saņemt skolas brīvpusdienas un atlaidi braucienam Jelgavas pilsētas sabiedriskajā transportā. 

 

Pamatojums: 18.06.2020. Jelgavas Dome apstiprināja noteikumus Nr. 11/4 “Par personalizētās viedkartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un deaktivizēšanas vai anulēšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldībā”.

Skolas administrācija