SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Kontaktinformācija

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA


  Adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava,  LV-3001
Mājas lapa: j5vsk.lv
Fakss: 63026073
E-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv
 
Direktore: 63026073
Mācību daļa: 63025363
Bibliotēka: 63021107
Sekretāre: 63026073
Dežurante: 63021107
 
Absolventu biedrība
 
Rekvizīti:
Maksātājs juridiskā adrese:
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde
“Jelgavas Izglītības pārvalde”
Jelgava, Svētes iela 22, LV-3001
LV- 90000074738
Pakalpojumu saņēmējs: 
Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde
"Jelgavas 5.vidusskola" 
Aspazijas 20, Jelgava, LV-3001
 
Banka: SEB banka AS
Konts LV 07 UNLA 0008014130203
Kods: UNLALV2X


Maksātāja juridiskā adrese: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas Izglītības pārvalde” Svētes iela 22, Jelgava, LV-3001 LV- 90000074738 Pakalpojumu saņēmējs: Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāde “Jelgavas 5. vidusskola” Aspazijas 20, Jelgava, LV-3001 Banka: SEB banka AS Konts: LV 07 UNLA 0008014130203 Kods: UNLALV2X