SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Kontaktinformācija

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA


  Adrese: Aspazijas iela 20, Jelgava,  LV-3001
Mājas lapa: j5vsk.lv
Fakss: 63026073
E-pasts: 5vsk@izglitiba.jelgava.lv
 
Direktore: 63026073
Mācību daļa: 63025363
Bibliotēka: 63021107
Sekretāre: 63026073
Dežurante: 63021107
 
Absolventu biedrība
 
Rekvizīti:
Maksātājs juridiskā adrese: Jelgavas Izglītības pārvalde
LV- 90000074738
Jelgava, Svētes iela 22, LV-3001
Jelgavas Izglītības pārvalde, 
Pakalpojumu saņēmējs: 
Jelgavas 5.vidusskola, 
Jelgavā,  Aspazijas 20, LV-3001
 
Banka: a/s „SEB banka”
Konts LV 07 UNLA 0008014130203
Kods: UNLALV2X