SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
MOT SKOLA


Jelgavas 5. Vidusskola - MOT skola.

Kopš 2022.gada 1.septembra mēs esam MOT skola.

MOT programma tiek realizēta septītajās un astotajās klasēs.

Par MOT

MOT stiprina jauniešos pārliecību, dzīvot prasmi, garīgo veselību, apzinātību un drosmi. MOT iestājas par drošu klases vidi, kurā visi ir iekļauti.

MOT novērš atstumtību, bulingu, vardarbību, alkohola un narkotiku lietošanu, noziedzību un mentāla raktura problēmas.

To ir panācis MOT koncepts, kas sastāv no 3 vienkāršām dzīves vērtībām un universālām MOT programmām lietošanai skolās un pašvaldībās.

1994.gadā olimpiskie ātrslidotāji Atle Vårvik un Johann Olav Koss uzņēmās iniciatīvu dibināt MOT. Viņu motivācijas pamatā bija vēlme novērst sociāla rakstura problēmas, definējot vērtības un nostāju, kas palīdzētu jauniešiem kļūt labākiem savstarpējās attiecībās un izdarīt apzinātas izvēles. Viņi vēlējās uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, pašcieņu un drosmi, tādējādi paaugstinot jauniešu iespējas pieņemt apzinātus lēmumus, iestāties par savām vērtībām un iekļaut tos, kas ir citādi un atstumti. Lai stiprinātu drošu un iekļaujošu sabiedrību un vidi, kā iedvesmas avoti tika izmantoti Norvēģijā atpazīstamākie profesionālie sportisti. Tas ir bijs MOT koncepta sākums. Šobrīd MOT dzīves prasmju koncepts tiek lietots skolās un pašvaldībās četros pasaules kontinentos.


MOT koncepts

MOT dzīves prasmju koncepts iekļauj sevī trīs vienkāršas dzīves vērtības, kas aizdedz jauniešu sirdis, 5 pielāgotas programmas skolām un pašvaldībām, kā arī entuziasma pilnus MOT trenerus, kuri uzrunā jauniešus.

Kopš 1994.gada MOT ir attīstījis konceptu, kas novērš izpostītas dzīves, noziedzību un sociāla rakstura problēmas sabiedrībā.

MOT unikālu dara fakts, ka jaunieši lieto to katrs savā veidā. MOT pieredze rāda, ka, sniedzot iespēju, vadlīnijas un instrumentus, jaunieši ar prieku apņemas patstāvīgi veidot savu dzīvi.

Vairāk par MOT šeit https://mot.lv