SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Par skolu


MISIJA - kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ikvienam skolēnam un viņa personības izaugsmes veicināšana.
VĪZIJA par izglītojamo - lietpratīgs/kompetents absolvents ar spējām un interesēm atbilstošu izglītības kvalitāti, kas spējīgs pašrealizēties un pilnveidoties paša izaugsmei un Latvijas labklājībai.

Skolas Vērtības:
* Veselība
* Sadarbība
* Cieņa
* Iniciatīva