SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Izglītības programmas

JELGAVAS 5. VIDUSSKOLAS MĀCĪBU PRIEKŠMETU UN STUNDU PLĀNS

2023./2024.m.g.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas, pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
    Izglītības programmas kods: 21011121, 21011111
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem, Speciālās pamatizglītības programmas skolēniem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmetu un mācību stundu plāns  
   Izglītības programmas kods: 21015621, 21015611
Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
   Izglītības programmas kods: 31016011

2022./2023.m.g.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
    Izglītības programmas kods: 21011121
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmetu  
   un mācību stundu plāns
   Izglītības programmas kods: 21015621
Vispārējās vidējās izglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns
   Izglītības programmas kods: 31016011

2021./2022.m.g.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2021./2022.m.g.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2021./2022.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.-11.kl.) un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas (12.kl.) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2021./2022.m.g.

2020./2021.m.g.

Pamatizglītības mazākumtautību programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2020./2021.m.g.
Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmas izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2020./2021.m.g.
Vispārējās vidējās izglītības programmas (10.kl.) un Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmas (11.-12.kl.) mācību priekšmetu un mācību stundu plāns 2020./2021.m.g.

2019./2020.m.g.

* Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmai
* Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību izglītības programmai (ar ĢEOGRĀFIJU)
* Pamatizglītības mazākumtautību programmai
* Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmai izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem