SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Skolas tradīcijas

Skola cenšas saglabāt labās tradīcijas, kas tai raksturīgas ilgus gadus, kā arī ieviest jaunas. 
1. Zinību diena 
2. Adaptācijas diena 
3. Sporta diena 
4. Ģimenes sporta svētki 
5. 10. un 1. Klašu iesvētīšana 
6. Skolotāju diena 
7. Tehnisko darbinieku diena 
8. Skolas dienas 
9. Masļeņica jeb meteņi 
10. Ziemassvētki 
11. Valentīndiena 
12. Dzejas diena 
13. Karjeras diena 
14. Talantu festivāls 
15. Pēdējais zvans izlaidums 
16. Olimpiādes un konkursu laureātu godināšana 
17. Draudzīgā aicinājuma diena 
18. Skolas jubilejas svinības 

19. Skolas tehniskas jaunrades dienas