SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Skolas vēsture

20.gs. septiņdesmitajos gados Jelgava ātri attīstījās, radās dzīvojamo māju mikrorajoni, sāka trūkt skolu. esošajās skolās mācības notika divās maiņās, tāpēc pilsētā sāka celt jaunu skolu. Celtniecības beigas ar nepacietību gaidīja 1072 nākamie tās skolēni, viņu vecāki un skolotāji. 1972. gadā 1.septembrī darbu sāka Jelgavas 5. vidusskola.
Kopš skolas dibināšanās līdz 1998. gadam skolas direktors bija Vikentijs Veržbickis, kam pateicoties skolā izveidojas zinošs un saliedēts skolotāju kolektīvs. Viņa devums skolas un pilsētas izglītībā tika novērtēts ar Jelgavas  augstāko apbalvojumu -  Pilsētas goda zīmi.
1974.gada notika pirmais skolas izlaidums. Klases audzinātāji: Ludmila Saharniha, Antoņina Koroļova, Leonīds Ņikitins.
1980. tika izveidots skolas deju kolektīvs „Ija”
1989. gads - „Zelta izlaidums” - 8 skolēni pabeidza skolu ar teicamiem sasniegumiem. Kopumā ir 34 absolventi, kuri ir beiguši skolu ar sudraba vai zelta medaļu.
1992.gadā skolā vairs nebija sākumskolas klašu.
1998. - 2004. Par skolas direktori strādāja Liene Plota. Viņas vadības laikā mainās skolas vizuālais tēls - notiek renovācijas darbi (2001.g un 2006.g). Tika izveidoti skolas simboli ( karogs, skolas emblēma, devīze, žetons, skolas dziesma ).
1998. gadā skolā atsāk uzņemt pirmklasniekus.
1999./2000. m.g. tika izveidots skolas karogs. 2000.gada 25.maijā skolas karogs tika iesvētīts Svētās Annas baznīcā.
2001.gadā skolā tika nodibināta skolas teātra studija „Kaija”
2001. gadā skola viesojas toreizējais izglītības ministrs Kārlis Greiškalns.
2002.gada 2.septembrī skolu apmeklē Latvijas valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga, Krievijas vēstnieks Latvijā Igors  Studeņņikovs.
2003. gadā skolā viesojas izglītības ministrs Kārlis Šadurskis.
2004.gadā skolas vadību pārņem Natela Seliščeva.
2010.gadā gadā visi 7. klašu skolēni apgūst fakultatīvo kursu ”Informācijas prasmes”.
2010.gadā gadā izveidota tehniskās jaunrades interešu izglītības programma „Robotika”.
2011. gadā skola tika akreditēta līdz 2017.gadam.
2010.-2011. ESF projektā ietvaros un ar skolas vecāku atbalstu notiek 5 mācību kabinetu kapitālais remonts. Mācību procesu aizraujošāku un uzskatāmāku var panākt ar divām esošajām interaktīvajām tāfelēm, 13 multimediju projektoriem, 6 dokumentu kamerām. Daudzu mācību priekšmetu kabinetos ar vecāku atbalstu ir radīta estētiska, droša un mājīga vide.
2011.gadā sākas renovācijas darbi skolas aktu zālē.
2012.gadā skolas 40. gadadiena
2012.gadā gadā skola uzsāka īstenot Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 7.- 9. klašu skolēniem papildus īstenojamām izglītības programmām ir iespēja atbilstoši savām interesēm apgūt fakultatīvās mācību priekšmetu programmas: biznesa pamati, programmēšana, angļu, vācu vai franču valodas.
2014.gadā gadā izveidota tehniskās jaunrades interešu izglītības programma „Eksperimentālā fizika”.
2015.gadā skolas deju kolektīva “ Ija”  35. gadadienas svinīgais koncerts.
2017.gadā skolas 45.gadadiena
2017.gadā skola tika akreditēta līdz 2023.gadam.
2017.gadā sākas renovācijas darbi skolas gaiteņos. Tika veikts 1.stāva gaiteņa kapitālais remonts. Jaunās telpās tika pārvietotā skolas bibliotēka.
2018.gadā 2.stāva gaiteņa kapitālais remonts.
2019.gadā saņemta Jelgavas pilsētas Izglītības kvalitātes gada balva «Zelta grauds» vidējās izglītības posmā (10.–12. klase) par augstiem skolēnu sasniegumiem STEM priekšmetos un mērķtiecīgu individuālo darbu ar skolēnu un ģimeni.
2020.gadā 3.stāva gaiteņa kapitālais remonts.
2020.gadā Skolas pedagogi Josifs Spirts un Aleksandrs Smirnovs Zemgales novada festivālā “Zinātne uz skatuves” ieguva 1. vietu un prezentē Eiropas dabaszinātņu skolotāju festivālā Čehijas galvaspilsētā Prāgā projektu “Kā tas strādā?” kategorijā “Daudzveidība STEM priekšmetu apguvē”. Festivāla dalībnieki iepazīst skolas 10 gadu pieredzi par formālajā izglītībā iegūto zināšanu stiprināšanas iespējām interešu izglītībā - lego robotikā, elektronikā un programmēšanā.