SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Skolas kolektīvs

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA 
Direktore: Ella Šakurova
Direktora vietnieki mācību darbā: 
Tatjana Grencione
Ludmila Stūre
Diāna Bobriševa-Gončaruka
Direktora vietniece audzināšanas darbā:
Aļona Aļeiņikova
Ilona Cehanoviča
Dir. v. admin. saimn. darbā:
Žanna Kleščinska
Latviešu valoda
Natālija Prokofjeva
Baiba Asmiņa
Kristīna Timkiva
Rota Vizule
Irita Ņedorezova
Sanda Aizupe
Inna Lonska
Dace Jakovļeva
Inguna Bernāne
Lūcija Leskavniece
Inna Čerņecova
Matemātika
Nataļja Iļjina
Anna Romadina
Valentīna Vanaga
Svetlana Atslēga
Ludmila Stūre
Jeļena Ševčenko
Nadežda Gavrilova
Diāna Gaidule
Krievu valoda
Ludmila Rabizo
Raisa Andžāne
Larisa Apeļsinova
DATORIKA, PROGRAMMĒŠANA
Eldars Fiļimonovs
Roberts Ručevskis
Vadims Mamedovs
Diāna Bobriševa-Gončaruka
Tatjana Grencione
Maksims Smirnovs
Ģeogrāfija
Edvards Beļkevičs
Sākumskola
Kristīna Timkiva
Ina Gerajevska
Jeļena Ševčenko
Vanda Saviča
Tamāra Ļaļina
Jevgēnija Daņiļčenko
Nadežda Gavrilova
Olga Kukša
Angļu valoda
Inese Klausa
Marina Ņesteroviča
Dina Samoiļenko
Olga Agejeva
Eleonora Ļuļēna
Ksenija Gaišute
Ana Melnic
Valērija Ožima
Aļona Aļeiņikova

Ķīmija
Valērija Illarionova
Nataļja Armoloviča
SPORTS UN VESELĪBA
Irina Novikova
Ludmila Neimane
Ilona Cehanoviča
Baiba Lulle
Jana Dobrjanska
VĒSTURE, SOCIĀLĀS ZINĪBAS, VĒSTURE UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES, SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN VĒSTURE
Irina Kosmiņina
Oksana Mihailova
Ella Šakurova
Ilze Skudra
Projekta darbs
Ilze Skudra
BIOLOĢIJA
Ludmila Laguna
DABASZINĪBAS
Olga Jegorova
Natalija Stocka
Edvards Beļkevičs
FIZIKA
Natalija Stocka
DIZAINS UN TEHNOLOĢIJAS
Ksenija Balode
Valerijs Petrenko
TEHNISKĀ GRAFIKA
Valerijs Petrenko
INŽENIERZĪNĪBAS
Natalija Stocka
MŪZIKA
Marina Rutkovska
Darja Ladigina-Obručņikova
VIZUĀLĀ MĀKSLA
Ksenija Balode
Nataļja Novikova
TEĀTRA MĀKSLA
Nataļja Novikova
Raisa Andžāne
KULTŪRAS PAMATI
Nataļja Novikova
INTEREŠU IZGLĪTĪBA 
Kultūrizglītība: 
Ludmila Freija - Teātra ABC
Darja Ladigina - Ansamblis "Do-mi sol"
Aleksandrs Gerbutovs - Teātra stūdija "Čaika"
Radošā industrija:
Natalja Novikova - Mākslas studija
Jeļena Lazareva - Dizaina pamati
Sports:
Ilona Cehanoviča - Volejbols
Baiba Lulle - Basketbols
Pjotrs Filatovs - Šaha pulciņš
Ludmila Neimane - Sporta spēles
Tehniskā jaunrade:
Valerijs Petrenko - Kokapstrāde
Josifs Spirts - Robotika
Josifs Spirts - Fizmix
Diāna Bobriševa-Gončaruka - Programmēšana
Vide:
Valērija Illarionova - Ekoskola
Cita:
Dzidra Eversone - Studija "Pasaku pasaule"
Ina Gerajevska - Valodu studija I
Tamāra Ļaļina - Valodu studija II
DATORTĪKLU ADMINISTRATORS
Vadims Mamedovs
SEKRETĀRE
Tatjana Ņikoļska
ATBALSTA PERSONĀLS 
Logopēds: Olga Deņisova
Sociālais pedagogs: Irina Serdjukova
Bibliotekāre: Eversone Dzidra
Skolas medmāsa: Ina Šiurna
Karjeras konsultants: Kristīne Ozolniece
Speciālais pedagogs: Gunta Rumševiča
PAGARINĀTĀS DIENAS GRUPA (1.-2. KLASE)
Natalia Mishina
Irina Zaiceva
Natālija Kucena
ATBALSTA GRUPA (3.-4. KLASE)
Jeļena Lazareva
Natālija Prokofjeva
Gaļina Verškova