SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Projekti, konkursi

PROJEKTI

  •  British Council un IZM pilotprojekta 2.nodarbība skolēniem Jelgavas 5.vidusskolā

2024.gada 29.februārī Jelgavas 5.vidusskolā notika Britu padomes un IZM pilotprojekta 2.nodarbība - mājturības un tehnoloģiju stunda, kuras laikā skolēni no Tukuma novada Zemgales vidusskolas 7.klases un Jelgavas 5.vidusskolas 7.a klases kopā ar skolotājiem veidoja piekariņu no koka un gatavoja draudzības picu.

Tikšanās iesākās ar jautru, atmiņā paliekošu komandas veidošanas spēli, kuras laikā jauniešiem bija jākomunicē vienam ar otru, lai izpildītu uzdevumu. Vēlāk visi kopīgi devās uz mājturības un tehnoloģiju stundu, kur visiem bija jāizveido piekariņš skolotāja Valērija Petrenko vadībā un jāpagatavo pica ar skolotājas Ksenijas Balodes palīdzību. Jelgavas 5.vidusskolas skolēniem bija uzdevums pēc iespējas vairāk komunicēt latviešu valodā, palīdzēt draugiem no Zemgales vidusskolas, un tas jauniešiem labi izdevās.

Tā kā šī jau bija otrā tikšanās reize, tad jaunieši bija daudz drošāki un atvērtāki komunikācijai, tāpat radās jaunas draudzības un bija patīkams noskaņojums, kad nodarbība bija beigusies. Secinājums ir tāds, ka šādā nepiespiestā atmosfērā var gan mācīties, gan gūt pieredzi. Tikšanās reizes noslēgumā kopīgi vienojāmies par noslēguma pasākumu – sporta stundu, kas tiks organizēta Tukuma novada Zemgales vidusskolā.

Liels paldies visiem, kas atbalstīja mūs un organizēja aktivitātes.

Aktivitātes notika pateicoties British Council pārstāvniecības Latvijā sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju īstenotā pilotprojekta “Izglītības iestāžu partnerības kā atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā” atbalstu.

Foto galerija

  •  "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!"


Decembrī ir uzsākts inovatīvs, izaicinājumus un piedzīvojumus sološs stratēģiskais projekts mazākumtautību skolēnu pilsoniskās izaugsmes attīstīšanai 2,5 gadu garumā ar nosaukumu "Uzmanību! Distance (ar valsti) samazinās!", ko organizē Rīgas Vācu kultūras biedrība. Esam priecīgi, ka arī Jaunogres vidusskola ir apstiprināta dalībai šajā projektā.

Projekta dalībnieki (30 skolēni) piedalīsies ne tikai diskusiju ciklā, bet arī radošās praktiskās pilsoniskās aktivitātēs, kas ļaus gan pašiem skolēniem, gan viņu ģimenēm iesaistīties valsts veidošanā un būt līdzatbildīgiem par procesiem savā pilsētā, reģionā un valstī. Sadarbosimies! Darīsim! Strīdēsimies! Ieklausīsimies! Izmēģināsim!

Projekta koordinatore skolā - skolotāja, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā MK vaditāja Nataļja Novikova.

Projekta norvēģu partneris - CBNRM Networking - Lars Soeftestad. Pateicamies par finansējumu Islandei, Lihtenšteinai un Norvēģijai caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Tā mērķis ir aktivizēt vairāku skolu (Rīgā, Ogrē, Jelgavā) mikroklimatu, iesaistot ne tikai diskusiju ciklā, bet arī radošās praktiskās pilsoniskās aktivitātēs, kas ļautu gan mazākumtautību skolēniem, gan viņu ģimenēm un draugu lokam iesaistīties valsts veidošanā un būt līdzatbildīgiem par procesiem savā pilsētā, reģionā un valstī.

Projekta mērķis ir paplašināt institucionāli (caur izglītības sistēmu) veikto valsts pilsoniskās audzināšanas ietekmi uz vidējo un vecāko paaudzi, pierādot, ka būt aktīvam pilsonim nenozīmē tikai piecelties himnas skanēšanas laikā un piedalīties vēlēšanās. Jauniešu - vecāku- vecvecāku iesaiste nodrošinās integrētu projekta ietekmi un dialoga, aktivitātes radīšanu pasīvā sabiedrībā.

Projekta norvēģu partneris: CBNRM Networking - Larss Softestads (Lars Soeftestad)

Projekta norises laiks: 12.2021 - 03.2024

#EEAgrantsLatvia

Projekta logo izstrādāja: TroubleKid

Projekta mājaslapa: https://aifuzmanibu.mozellosite.com

  •  Erasmus + “B.R.A.N.D.N.EU.”


No 2020.gada skolā īsteno projektu "B.R.A.N.D.N.EU. - Building stRategic prActices iN Desining s New EUrope". Sadarbības valstis Itālija, Bulgārija un Lietuva. Projektā iesaistīti 18 skolēni no 11. klases un 3 pedagogi. Projekta mērķis - Eiropas kopīgu vērtību apzināšana un iepazīšanas ar dažādu tautu tradīcijām.

  • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 PUMPURS)


Jelgavas 5. vidusskolā 2022./2023.m.g. gadā turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, kura mērķis ir skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku mazināšana.

Informācija par projektu https://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

2022./2023.m.g. 1.semestrī projektā strādāja 6 pedagogi, sniedzot atbalstu 1.-7.kl. izglītojamajiem. Atbalstu saņēma 10 skolēni, no tiem 1.-3.kl. - 5, 4.-9.kl. – 5 izglītojamie. Atbalsts tika sniegts matemātikā, latviešu valodā un literatūrā, mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā.

Pateicoties projekta PuMPuRS ietvaros sniegtajam atbalstam, skolēniem izdevās uzlabot savus mācību sasniegumus.

  • Kods: Lauki


Projektā piedalās arī Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes 6. pamatskolas, Rīgas Arkādijas vidusskolas, Ziemeļvalstu vidusskolas, Daugavpils Valstspilsētas vidusskolas, Daugavpils Draudzīgā aicinājuma vidusskolas, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas, Liepājas 7. vidusskolas, Ventspils 2. vidusskola un Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas skolēni, pedagogi un karjeras konsultanti.

Projekta laikā dalībniekiem būs iespēja gūt izpratni par lauku dzīvesstilu un vērtībām, dažādām uzņēmējdarbības iespējām lauku teritorijās, sniedzot daudzveidīgu skatījumu, praktisko pieredzi un reālās dzīves piemērus, veicinot kritisko domāšanu un medijpratību, uzzināt par digitālā mārketinga iespējām lauku uzņēmējdarbības un dzīvesveida popularizēšanai jauniešu auditorijās pilsētās, kā arī iemācīties veidot reklāmas video projektā iesaistītajam uzņēmējam.

Pirmā iesaistīto pušu tikšanās aizvadīta 27. septembrī, kad LBTU norisinājās projekta atklāšanas pasākums. Tajā skolēniem bija iespēja uzzināt maizes ceptuves "Ķelmēnu" saimnieces Rūta Mūrniece un IK "Dabas gardumi" saimnieces Ieva Spriža pieredzes stāstus par uzņēmumu dibināšanu, uzkrāto pieredzi un dažādiem izaicinājumiem.

Projekta turpinājumā Latvijas pilsētu skolēni piedalīsies trīs vebināros, kuros galvenais akcents tiks pievērsts video satura izstrādes nozīmei, scenārijam, režijai, tehniskā izpildījuma plānam, kā arī filmēšanas iespējām ar telefonu, kadra veidošanas pamatprincipiem un montāžai. Pēc tam jaunieši un karjeras konsultanti viesosies pie uzņēmējiem (Jelgavas komandu pāris viesosies IK DABAS GARDUMI, Z/S SAULSTARI ), lai vebināros iegūtās zināšanas varētu pielietot praktiski, kā, piemēram, uzņēmēju intervēšana un filmēšana. Savukārt noslēgumā skolu komandu pāri (latviešu un mazākumtautību skolas no vienas pilsētas) sagatavos video stāstu par apmeklētajiem diviem uzņēmējiem, lai popularizētu uzņēmējdarbību laukos jauniešu vidū.

  • Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 PUMPURS)


Jelgavas 5. vidusskola turpina dalību Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ar mērķi samazināt skolēnu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus.

Informācija par projektu https://www.pumpurs.lv/lv/par-projektu

2021./2022.m.g. projektā strādāja 13 pedagogi, sniedzot atbalstu 1.-12.kl. izglītojamajiem. 1. semestrī atbalstu saņēma 12 izglītojamie, no tiem 1.-3.kl. - 4, 4.-9.kl. – 7, 10.-12.kl. – 1 izglītojamais. Savukārt 2.semestrī atbalstu saņēma 13 izglītojamie, no tiem 1.-3.kl. - 2, 4.-9.kl. – 10, 10.-12.kl. – 1 izglītojamais. Atbalsts tika sniegts matemātikā, angļu valodā, latviešu valodā un literatūrā, mazākumtautību (krievu) valodā un literatūrā, fizikā.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 2.novembra rīkojumu Nr.796 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” laika posmā no 08.11.2021. līdz 21.12.2021. skolā tika nodrošināts atbalsts 31 izglītojamam, no tiem 1.-3.kl. - 12, 4.-9.kl. – 17, 10.-12.kl. – 2 izglītojamie.

Pateicoties projekta PuMPuRS ietvaros sniegtam atbalstam, izglītojamie ir uzlabojuši savus sniegumus.

  • Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)


Projekta īstenotājs: Valsts izglītības satura centrs

Sadarbības partneris:  Jelgavas pilsētas dome

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus

Projektā iesaistītās izglītības iestādes: Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas 4.vidusskola, Jelgavas 5.vidusskola, Jelgavas Pārlielupes pamatskola, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 

Mērķa grupa: 1.- 12. klašu izglītojamie un pedagogi 

Projekta īstenošanas laiks: 2021.gada 28.septembris (sadarbības līguma noslēgšans datums) - 2023.gada 31.maijs

Lasīt tālāk…

  •  Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai (projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001)


Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Lasīt tālāk...

  •  Latvijas skolas soma


Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” kopš 2018. gada rudens nodrošina skolēniem valsts apmaksātu iespēju regulāri iepazīt Latvijas kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes tā attīstot kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, mazinot sociālo nevienlīdzību un spēcinot lepnumu par savu valsti un tās cilvēkiem.

Programmas ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā.

Programma nostiprina sabiedrības izpratni par kultūras īpašo lomu personības attīstībā un 21. gadsimta zināšanu ekonomikā. Tā sniedz nozīmīgu ieguvumu kultūras nozarei, sekmējot jaunu kultūras produktu veidošanu bērnu un jauniešu auditorijai, paaugstinot radošo profesionāļu nodarbinātību, kā arī veidojot nākotnes auditoriju.

Lasīt vairāk