SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

Jelgavas 5.vidusskola

2023.gada 1.martā plkst.8:00

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2023./24. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikt bērnu skolai klātienē?

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 21.decembra lēmumu NR.13/4 parNoteikumuPar bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēsizdošanu”, bērna likumiskais pārstāvis bērna reģistrēšanai 1.klasē piesaka sava apmeklējuma vēlamo laiku. Pieteikt skolas apmeklējumu ir iespējams no 2024.gada 12.februāra šeit.

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinoša dokuments (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība.

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

pieteikt bērnu skolai elektroniski?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopija, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk 01.martā plkst.8:00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.15:30.

29.02.2024.

28.02.2024.

Jelgavas 5.vidusskolā marta mēnesis pasludināts par veselīgu,
aktīvu dzīvesveidu un atkarību profilakses mēnesi!

veselīgs dzīvesveids

Skolēniem, klasēm, ģimenēm tiek piedāvāts piedalīties video konkursā

"Mēs par veselīgu dzīvesveidu!"

Konkursa mērķis ir jautrā, vieglā un izglītojošā veidā reklamēt veselīgu dzīvesveidu bez kaitīgiem ieradumiem. Galvenais - būt aktīvam, veselam, sportiskam, modernam.

Idejas un tēmas

💪 Mans brīvais laiks
💪 Tu esi tas, ko tu ēd
💪 Es (mēs) pret smēķēšanu / narkotikām
💪 Kaitīgie ieradumi
💪 Es un sports
💪 Mana sportiska ģimene / klase
💪 Mans treniņš
💪 Laiks gadžētos
💪 Foršie starpbrīži skolā
💪 Mans dienas režīms
💪 Eksāmeni bez stresa
💪 Sava ideja 😎
sports

Konkursa laiks:

📅 no 1.marta līdz 31.martam

Formāts

🕒 video līdz 3 minutēm

Darbu iesniegšana:

🚀 Lai piereģistrētos konkursam, konkursa dalībniekam E-klases pastā ir jānosūta sociālai pedagoģei Irinai Serdjukovai, vai skolas psiholoģei Veronikai Šilo vēstule ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, klase, video nosaukums).

📤 Darbi ir jāaugšupielādē tīmekļa mapē uzklikšķinot uz pogas

Iesniegt darbu

🎥 Video maksimālais skaits no vienas personas - 1.

Piedaloties konkursā, dalībnieks akceptē, ka viņš atļauj iesniegto video ievietot skolas mājās lapā un izmantot skolā popularizēšanai.

Konkursa balvas:

🏆 1., 2. un 3.vietas ieguvējiem - veicināšanas balvas. Vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt specbalvu par savu favorītu (neatkarīgi no balsošanas rezultātiem).

27.02.2024.

23.02.2024.

21.februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena

Mēs Jelgavas 5.vidusskolā šo dienu atzīmējām, organizējot un piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos.

KonkursāValoda skan1.-3.klases skolēni skaitīja dzejoļus latviešu valodā.

Piedalījās 29 dalībnieki, no kuriem uz pilsētas pasākumuSkatuves runatiek izvirzīti tālāk:

1.klašu grupā Polīna Denisko no 1.b klases, 2.-3.klašu grupā Adelīna Kuļiša no 2.b klases, Līna Prudivus no 3.c klases un Artjoms Poļivkins no 3.c klases.

Paldies dalībniekiem, vecākiem un skolotājiem par atbalstu un sagatavošanu!

Savukārt pēcpusdienā sirdis priecēja 10.a klases un skolotājas Innas Čerņecovas rīkotais dzejas pasākumsBez mīlestības nedzīvojiet...”, kura laikā tika aktualizēta gan valodas, gan mīlestības nepieciešamība cilvēka dzīvē.

Paldies skolēniem un skolotājai par šo jauko pasākumu!

Fotogalerija
20.02.2024.

Valsts robežsardzes koledža

2024.gada 20.februārī skolā viesojās Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. 10.-12.klašu skolēni dzirdēja informāciju par studiju iespējām koledžā pēc vidusskolas beigšanas, profesionālās karjeras iespējām Valsts robežsardzē.

Fotogalerija
20.02.2024.

20.02.2024.

7.martā plkst.15:00-17:15 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) aicina 9.klašu skolēnus, vecākus un pedagogus apmeklēt karjeras pasākumuDomājot par profesionālo izglītību…”, lai iepazītos ar dažādu profesionālās izglītības iestāžu piedāvājumu un gūtu skaidrību par mācību turpināšanas iespējām.

Pieteikšanās un informācija, rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63012163.

Vairāk info
20.02.2024.

Ēnu diena 2024.gadā norisināsies 4.aprīlī. Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus klātienē. Jau nākamajā nedēļā sākās pirmā pieteikšanās!

1.-4.marts Pieteikšanās 1.iespēja. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

8.-11.marts Pieteikšanās 2.iespēja - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

15.-18.marts Pieteikšanās 3.iespēja - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

25.marts Nejaušais Ēnotājs / garantētā iespēja - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.iespējā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Vairāk info
20.02.2024.

2024.gadā akcija "Vidusskolēns - studenta sekotājs" notiks 4.aprīlī.

Vidusskolēni aicināti iesaistīties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) rīkotajā akcijā "Vidusskolēns - studenta sekotājs", lai klātienē iepazītos ar studiju vidi, mācībspēkiem un studentu sadzīvi. Vidusskolēni varēs apmeklēt lekcijas un praktiskās nodarbības, apskatīt auditorijas, laboratorijas, studentu viesnīcas un uz vienu dienu kļūst par studentiem.

Pieteikšanās, lai kļūtu par studenta sekotāju, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski līdz 25.martam.

Pieteikties
20.02.2024.

14.02.2024.

Mūsu skolas skolēni piedalījās Swedbank organizētajā konkursā "Biznesa skices". Šajā konkursā tiek meklētas biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu. Konkurss norisināsies 3.kārtās. Mūsu skolas skolēnu ideja - ģimenes atpūtas centrs, ir izvirzītai 2.kārtai! Turēsim īkšķus par jauniešiem un lepojamies ar jau sasniegto!

09.02.2024.

09.02.2024.

08.02.2024.

08.02.2024.
Kādas prasmes apgūt 2024.gadā?

Vēlamies ielūkoties 2024.gada mācību tendencēs, balstoties uz mums pieejamajiem datiem un novērojumiem 2023.gadā, iedziļinoties Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā par TOP 10 nākotnes prasmēm, un ņemot vērā straujo mākslīgā intelekta ienākšanu mūsu ikdienā.

Pasaules ekonomikas foruma ziņojumā 8 no 10 TOP nākotnes prasmēm bijasoft skills”.

Vairāk info
08.02.2024.

Join us for the Open Doors Day on 29th February 2024 at the University of Tartu Library in Tartu, Estonia, where we welcome all future bachelor's and medical students!

Vairāk info
08.02.2024.
IzstādeSkola 2024jau februārī!

Plaša informācija par mācībām Latvijā un ārzemēs, tikšanās ar skolu pārstāvjiem, dažādas pašrealizācijas iespējas, profesiju pielaikošana, karjeras konsultācijas, paraugdemonstrējumi, konkursi, interesantas diskusijas un iedvesmas forums jauniešiem.

Uzzini un izvēlies izstādē!

Augstskolas
Tehnikumi, profesionālās vidusskolas
Koledžas
Sagatavošanās, pilnveides un valodu kursi
Bērnu un jauniešu interešu izglītība
Mācību iekārtas, aprīkojums, mācību līdzekļi
Jaunākā literatūra
Vairāk info
08.02.2024.

Rīgā, Radisson Blu Hotel Latvija, Elizabetes ielā 55

2024.gada 16.martā, 10:00 - 17:00

Ieeja bez maksas, iepriekš reģistrējoties

IZSTĀDĒ TIKS PĀRSTĀVĒTI

Mācības Eiropā, ASV, Kanādā
Augstākā izglītība (bakalaura, maģistra, MBA, PhD programmas)
Profesionālās diplomu programmas
Privātās un valsts vidusskolas
Reģistrēties
07.02.2024.

Noslēdzies Latvijas Republikas Satversmes tiesas organizētais skolēnu radošo darbu konkurssIkviena cilvēka cieņa digitālajā vidē”, kurā piedalījās skolēni no visiem Latvijas reģioniem. Arī mūsu skolas skolēni iesniedza 5 esejas. 12.a klases skolnieces Sofijas Lurinas eseja iekļuvusi starp labākajām. Rezultātu paziņošana notiks 16.februārī apbalvošanas ceremonijā Satversmes tiesā.

Liels paldies skolotājai Ilzei Skudrai par ieguldīto darbu!

05.02.2024.

Apsveicam ar panākumiem fizikas valsts 74.olimpiādes 2.posmā 10.a klases skolnieci Sofiju Bobriševu-Gončaruku ar iegūto 3.vietu.

Paldies fizikas skolotājai Natalijai Stockai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Ar panākumiem ķīmijas valsts 65.olimpiādes 2.posmā apsveicam 10.a klases skolnieci Anastasiju Beloļubsku ar iegūto 2.vietu.

Paldies ķīmijas skolotājai Nataļjai Armolovičai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8