SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

28.04.2024.

28.04.2024.

Vairāk info
16.04.2024.

Aicinām visus Jelgavas 9. klašu skolēnus ieskatīties mūsu skolā!

Ja Tu domā par mācībām vidusskolā, tad Tev pie mums!

Mēs ar prieku Tevi sagaidīsim mūsu aktu zālē, 19. aprīlī, plkst. 15:00, kur iepazīsimies tuvāk, novadīsim ekskursiju pa skolu un plašāk izstāstīsim par mācību programmu, skolas tradīcijām un skolēnu dzīvi.

Tiekamies jau Å¡o piektdien!

16.04.2024.

Video konkursa rezultāti!

🏆 Divas pirmas vietas saņem: 4.a un 6.b klases! 🏆

🤩 Apsveicam!!! 🎉

04.04.2024.

Skolēnu vasaras nodarbinātība

Jelgavas pilsētas pašvaldība
Jelgavas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu skolēni vecumā no 13 līdz 15 gadiem (6.-8.klase), kuru dzīvesvieta ne vēlāk kā 1.janvārī deklarēta Jelgavas administratīvajā teritorijā, aicināti pieteikties nodarbinātības programmai vasaras brīvlaikā.
Nodarbinātības kritēriji:
• Izglītojamais nāk no maznodrošinātas, trūcīgas vai daudzbērnu ģimenes.
• Pozitīvs sekmju un uzvedības vērtējums.
• Izglītojamais nav nodarbināts pie cita darba devēja.
• Priekšroka tiks dota tiem skolēniem, kuri nav līdz šim iesaistījušies vasaras nodarbinātības projektā.
Pieteikšanās nodarbinātībai norit no 3.aprīļa līdz 19.aprīlim, bet skolēnu pieteikumu izvērtēšana līdz 30.aprīlim (rezultāti tiks paziņoti e-klases pastā).
Pieteikuma anketu varēs iesniegt klātienē skolas sociālajai pedagoģei Irinai Serdjukovai.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
9., 10. un 11.klases skolēni (15-18 gadi) var pieteikties ZRKACā.
Sīkāka informācija pie karjeras konsultantes Kristīnes Ozolnieces.
Nodarbinātības valsts aģentūra
Piedāvājums no NVA!
Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, varēs elektroniski reģistrēties pasākumam no 2024.gada 2.maija, aizpildot pieteikuma veidlapu NVA vietnē:

Jelgavas 5.vidusskola

2023.gada 1.martā plkst.8:00

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2023./24. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.15:30.

Iesniegums
KĀ PIETEIKT BĒRNU SKOLAI KLĀTIENĒ?

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

• vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

• vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

• bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinoša dokuments (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

• dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

• aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība.

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

KĀ PIETEIKT BĒRNU SKOLAI ELEKTRONISKI?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

• vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

• dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopija, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk kā 01.martā plkst.8:00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

04.03.2024.
04.03.2024.
04.03.2024.
04.03.2024.
26.03.2024.

Apsveicam ar panākumiem matemātikas valsts 74.olimpiādes 2.posmā:

7.a klases skolnieku Maksimu Bistrovu ar Atzinību.
8.b klases skolnieci Anastasiju Arseņenko ar iegūto 3.vietu.
8.b klases skolnieku Pjotoru Geidānu ar Atzinību.
12.a klases skolnieku Ņikitu Čeremisinu ar iegūto 2.vietu.

Paldies matemātikas skolotājām Valentīnai Vanagai, Annai Romadinai un Svetlānai Atslēgai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

Ar panākumiem programmēšanas(informātikas) valsts 37.olimpiādes 2.posmā apsveicam:

10.a klases skolnieku Maximu Burashnikovu ar 1.vietu jaunākajā grupā
12.a klases skolnieku Ņikitu Čeremisinu ar 1.vietu vecākajā grupā

Paldies datorikas skolotājai Diānai Bobriševai-Gončarukai par skolēnu veiksmīgu sagatavošanu olimpiādei!

25.03.2024.

Skatuves runas konkurss

skatuves runa

Paldies visiem tiem skolēniem, kuri piekrita piedalīties skolas skatuves runas konkursā!

No šiem drosminiekiem pilsētas konkursā ar saviem priekšnesumiem uzstājās un ieguva diplomus:

Polīna Denisko (1.b)
🥇 1.pakāpes diploms
LÄ«na Prudivus (3.c)
🥇 1.pakāpes diploms
Artjoms Poļivkins (3.c)
🥈 2.pakāpes diploms
Milana Drapija (6.b)
🥉 3.pakāpes diploms
Anastasija Beloļubska (10.a)
🥇 1.pakāpes diploms
🎖️ Īpaši sveicieni Dānielam Ņikiforovam (10.a), kurš ieguva augstākās pakāpes diplomu un piedalīsies konkursa otrajā kārtā 16.aprīlī Bauskas Bērnu un jauniešu centrā.
Paldies skolēniem!
Paldies latviešu valodas skolotājām Dzidrai Eversonei, Baibai Asmiņai, Dacei Jakovļevai un Innai Čerņecovai par skolēnu sagatavošanu.
Fotogalerija
22.03.2024.
Akcija "Gaismas Ceļš"
Grāmatu draugu ķēdei-10
Klanu kaÄ·i
Klanu kaÄ·i.
Brīvībā
Ērina Hantere
Negantais Niks
Negantais Niks
tiek pie bagātības
Frančeska Saimona
Negantā Nika pateicīgas vēstule
Negantā Nika
pateicības vēstule
Frančeska Saimona
Negantais Niks
Stāsts par kaķi,
kurš izglāba grāmatas
Sosuke Nacukova
14-14
14-14
Silēne Edgāra
Pols Beorns
Atmaskot direktori
Atmaskot direktori
Daina Ozoliņa
SPĒLES maziem un lieliem
Spēles maziem un lieliem
Atslēgas. Gadsimta vēstures atradumi
Atslēgas.
Gadsimta vēstures atradumi
Berts un otrā B
Berts un otrā B
Pireta Rauda
Latviešu tautas pasakas Īsas pasakas
Latviešu tautas pasakas
"Īsas pasakas"
Kiosks
Kiosks
Anete Melece
Latviešu tautas pasakas 'Ceļa mātes lakats'
Latviešu tautas pasakas
"Ceļa mātes lakats"
Maģisko zvēru skola
Maģisko zvēru skola
Margita Auere
Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis
Mans brālis ir
briesmīgi liels melis
Džeimss Petersons
Lisa Papademetrija
Misija Latvijai
Misija Latvijai.
Epizodes
Inese Vaidere
Odiseja
Odiseja
Homērs
Runcis zābakos
Runcis zābakos
Brāļi Grimmi
Sliktais tētis
Sliktais tētis
Deivids Viljamss
Toma Sojera piedzīvojumi
Toma Sojera piedzīvojumi
Marks Tvens
Paldies par piedalīšanos akcijā „Gaismas ceļš”:
1.a klases skolniecei Rebekai Muižniecei
1.a klases skolniecei Sofijai Kločanai
2.b klases skolēnam Sergejam Sadovņikovam
3.c klases skolēnam Vadimam Čumikam
5.a klases skolniecei Jekaterinai Burašņikovai
5.b klases skolēnam Daniilam Masolovam
6.c klases skolniecei Sofijai Kolpakovai
7.b klases skolniecei Ilārijai Grimakovai
7.b klases skolniecei Ievai Pēpulei
10.a klases skolniecei Katrīnai Našutinskai
skolas psiholoģei Veronikai Šilo
skolotājai Iritai Ņedorezovai
skolotājam Robertam Ručevskim
skolotājai Innai Čerņecovai
skolas bibliotekārei Dzidrai Eversonei
skolas direktorei Ellai Å akurovai
skolotājai Rotai Vizulei
skolotājai Baibai Asmiņai
Slaidrāde
Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12