SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

28.02.2024.

Jelgavas 5.vidusskolā marta mēnesis pasludināts par veselīgu,
aktīvu dzīvesveidu un atkarību profilakses mēnesi!

veselīgs dzīvesveids

Skolēniem, klasēm, ģimenēm tiek piedāvāts piedalīties video konkursā

"Mēs par veselīgu dzīvesveidu!"

Konkursa mērķis ir jautrā, vieglā un izglītojošā veidā reklamēt veselīgu dzīvesveidu bez kaitīgiem ieradumiem. Galvenais - būt aktīvam, veselam, sportiskam, modernam.

Idejas un tēmas

💪 Mans brīvais laiks
💪 Tu esi tas, ko tu ēd
💪 Es (mēs) pret smēķēšanu / narkotikām
💪 Kaitīgie ieradumi
💪 Es un sports
💪 Mana sportiska ģimene / klase
💪 Mans treniņš
💪 Laiks gadžētos
💪 Foršie starpbrīži skolā
💪 Mans dienas režīms
💪 Eksāmeni bez stresa
💪 Sava ideja 😎
sports

Konkursa laiks:

📅 no 1.marta līdz 31.martam

Formāts

🕒 video līdz 3 minutēm

Darbu iesniegšana:

🚀 Lai piereģistrētos konkursam, konkursa dalībniekam E-klases pastā ir jānosūta sociālai pedagoģei Irinai Serdjukovai, vai skolas psiholoģei Veronikai Šilo vēstule ar savu kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, klase, video nosaukums).

📤 Darbi ir jāaugšupielādē tīmekļa mapē uzklikšķinot uz pogas

Iesniegt darbu

🎥 Video maksimālais skaits no vienas personas - 1.

Piedaloties konkursā, dalībnieks akceptē, ka viņš atļauj iesniegto video ievietot skolas mājās lapā un izmantot skolā popularizēšanai.

Konkursa balvas:

🏆 1., 2. un 3.vietas ieguvējiem - veicināšanas balvas. Vērtēšanas komisijai ir tiesības piešķirt specbalvu par savu favorītu (neatkarīgi no balsošanas rezultātiem).

27.02.2024.

23.02.2024.

21.februāris - Starptautiskā dzimtās valodas diena

Mēs Jelgavas 5.vidusskolā šo dienu atzīmējām, organizējot un piedaloties dažādās aktivitātēs un pasākumos.

KonkursāValoda skan1.-3.klases skolēni skaitīja dzejoļus latviešu valodā.

Piedalījās 29 dalībnieki, no kuriem uz pilsētas pasākumuSkatuves runatiek izvirzīti tālāk:

1.klašu grupā Polīna Denisko no 1.b klases, 2.-3.klašu grupā Adelīna Kuļiša no 2.b klases, Līna Prudivus no 3.c klases un Artjoms Poļivkins no 3.c klases.

Paldies dalībniekiem, vecākiem un skolotājiem par atbalstu un sagatavošanu!

Savukārt pēcpusdienā sirdis priecēja 10.a klases un skolotājas Innas Čerņecovas rīkotais dzejas pasākumsBez mīlestības nedzīvojiet...”, kura laikā tika aktualizēta gan valodas, gan mīlestības nepieciešamība cilvēka dzīvē.

Paldies skolēniem un skolotājai par šo jauko pasākumu!

Fotogalerija
20.02.2024.

Valsts robežsardzes koledža

2024.gada 20.februārī skolā viesojās Valsts robežsardzes koledžas pārstāvji. 10.-12.klašu skolēni dzirdēja informāciju par studiju iespējām koledžā pēc vidusskolas beigšanas, profesionālās karjeras iespējām Valsts robežsardzē.

Fotogalerija
20.02.2024.

20.02.2024.

7.martā plkst.15:00-17:15 Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (ZRKAC) aicina 9.klašu skolēnus, vecākus un pedagogus apmeklēt karjeras pasākumuDomājot par profesionālo izglītību…”, lai iepazītos ar dažādu profesionālās izglītības iestāžu piedāvājumu un gūtu skaidrību par mācību turpināšanas iespējām.

Pieteikšanās un informācija, rakstot uz e-pastu liga.damberga@zrkac.jelgava.lv vai zvanot pa tālruni 63012163.

Vairāk info
20.02.2024.

Ēnu diena 2024.gadā norisināsies 4.aprīlī. Ēnotāji tiks aicināti doties ēnot Ēnu devējus klātienē. Jau nākamajā nedēļā sākās pirmā pieteikšanās!

1.-4.marts Pieteikšanās 1.iespēja. Skolēni piesakās vienai ēnojamai vakancei, apliecinot Ēnu devējam savu dalību Ēnu dienā.

8.-11.marts Pieteikšanās 2.iespēja - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

15.-18.marts Pieteikšanās 3.iespēja - noraidītie skolēni atkārtoti izvēlās vienu ēnojamo vakanci, ar to apliecinot Ēnu devējam savu vēlmi piedalīties Ēnu dienā.

25.marts Nejaušais Ēnotājs / garantētā iespēja - skolēnu pieteikšanās uz brīvajām vakancēm tikai tajos uzņēmumos, kuri ir piekrituši uzņemt motivētos skolēnus, kuri nav apstiprināti 1., 2. un 3.iespējā. Piesakoties brīvajai piedāvātajai vakancei, skolēns automātiski kļūst par piedāvātās vakances Ēnotāju.

Vairāk info
20.02.2024.

2024.gadā akcija "Vidusskolēns - studenta sekotājs" notiks 4.aprīlī.

Vidusskolēni aicināti iesaistīties Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) rīkotajā akcijā "Vidusskolēns - studenta sekotājs", lai klātienē iepazītos ar studiju vidi, mācībspēkiem un studentu sadzīvi. Vidusskolēni varēs apmeklēt lekcijas un praktiskās nodarbības, apskatīt auditorijas, laboratorijas, studentu viesnīcas un uz vienu dienu kļūst par studentiem.

Pieteikšanās, lai kļūtu par studenta sekotāju, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski līdz 25.martam.

Pieteikties
20.02.2024.

14.02.2024.

Mūsu skolas skolēni piedalījās Swedbank organizētajā konkursā "Biznesa skices". Šajā konkursā tiek meklētas biznesa idejas, kas risina iedzīvotāju vajadzības ilgtspējīgā veidā, rūpējoties par planētu. Konkurss norisināsies 3.kārtās. Mūsu skolas skolēnu ideja - ģimenes atpūtas centrs, ir izvirzītai 2.kārtai! Turēsim īkšķus par jauniešiem un lepojamies ar jau sasniegto!

Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12