SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

02.02.2024.

25.01.2024.

Atvērto durvju diena

topošo pirmklasnieku vecākiem

31.01.2024. plkst.18:00 skolas aktu zālē

Pasākuma tiešsaiste

Iepazīšanās ar skolu

Izglītības programmu piedāvājums, darba organizācija sākumskolā

Jelgavas 5.vidusskola

2023.gada 1.martā plkst.8:00

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2023./24. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikt bērnu skolai klātienē?

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 21.decembra lēmumu NR.13/4 parNoteikumuPar bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēsizdošanu”, bērna likumiskais pārstāvis bērna reģistrēšanai 1.klasē piesaka sava apmeklējuma vēlamo laiku. Pieteikt skolas apmeklējumu ir iespējams no 2024.gada 12.februāra šeit.

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinoša dokuments (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība.

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

pieteikt bērnu skolai elektroniski?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopija, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk 01.martā plkst.8:00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.15:30.

08.01.2024.

30.01.2024.

Atsaucoties uz Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un biedrībasTavi draugiaicinājumu, no 01.februāra līdz 15.februārim piedalīsimies Latvijas skolu atbalsta akcijā UkrainaiSkolas par uzvaruskolā vācot ziedojumus. (sk.sarakstu)

Saziedoto var nest darba dienās līdz plkst.18:00 skolas dežurantam.

27.01.2024.

Banku augstskola gatavojasKarjeras diena 2024pasākumam

2024.gada 13.februārī no plkst.08:30 līdz plkst.15:50

Banku augstskolā, Kr.Valdemāra ēkā 161

PIETEIKŠANĀS SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM LĪDZ 10.FEBRUĀRA PLKST.23:45, AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU!

Vairāk info
Anketa
25.01.2024.

18.01.2024.

2023.gada nogalē ES projektsEjam dillēs dažāda vecuma skolēniem piedāvāja iespēju izglītoties par Eiropas Savienības Kopējās lauksaimniecības politikas nozīmi un konkurētspējīgas lauksaimniecības nozares attīstībā.

18.01.2024.

2024.gada janvārī 11.klases skolēni piedalījās skolu programmas "Dzīvei gatavs" nodarbībā POLITIKA UN TIESĪBAS.

Šīs nodarbības laikā skolēni guva ieskatu pat tiesību un naida runas nozīmi un to robežām, arī atšķirīgas attieksmes aizliegumu un toleranci. Lomu spēles - tiesas izspēle - laikā, skolēni iejutās jurista, prokurora un tiesnešu lomās, attīstot kritisko domāšanu, problēmrisināšanas prasmes, komunikācijas un sadarbības prasmes, arī argumentācijas un situācijas analītiskās prasmes.

Paldies LR Tiesībsarga biroja juridiskajai padomniecei Laurai Lapiņai.

18.01.2024.

Iespaidīgākais studiju festivālsL-Universsskolēniem, skolotājiem, vecākiem - jau 2024.gada februārī! Latvijas Universitāte (LU) ikvienam interesentam divu dienu garumā piedāvās izzināt studiju iespējas LU, iepazīt vienu no modernākajiem studiju un pētniecības centriem visā Ziemeļeiropā un iejusties studentu lomā, piedaloties dažādās aktivitātēs. PiedzīvoL-Universsfestivālu 23. un 24.februārī no plkst. 9.00 līdz 18.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā (Jelgavas ielā 3, Rīgā)

Skatīt šeit
18.01.2024.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus sešas sestdienas apmeklēt profesionālās izaugsmes kursus, lai iegūtu gan dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm, gan praktiskas zināšanas savas profesionālās karjeras veidošanai jebkurā nozarē.

Bezmaksas nodarbības sabiedrībā zināmu profesionāļu un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies no 27.01.2024. līdz 02.03.2024.

Nodarbības norisināsies tiešsaistē, platformā Zoom no plkst. 10.00-13.30. Pieteikšanās nodarbībām līdz 25.01.2024.

Šo nodarbību - Jauno profesionāļu skolu - mērķis ir sniegt motivētiem vidusskolēniem atspēriena punktu un vērtīgas zināšanas, kas var noderēt, uzsākot savu nākamo izglītības posmu un karjeru.

27.01.2024. Lauris Zalāns, RADIO TEV ētera personība, sociālo tīklu satura veidotājs, skatuves cilvēks, "Lauris Zalāns - Digitālais un Dzīvais ēters"

03.02.2024. Inga Spriņģe, žurnāliste, viena no "Re:Baltica" dibinātājām, " atpazīt nepatiesu informāciju?"

10.02.2024. Māra Sprūdža, Latvijas Nacionālā arhīva direktore, "Negaidītas iespējas - atslēga karjeras izvēlē?"

17.02.2024. Ance Kristāla, dzejniece, socioloģe, LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente, " savienot sirdi ar prātu? Sociologa darbs un ikdiena".

24.02.2024. Ieva Raubiško, sociālantropoloģe

02.03.2024. Olga Kazaka, sabiedrisko attiecību aģentūras "Olsen+Partners" partnere, Latvijas Universitātes docente, "Vai Tu gribētu būt draugos ar sevi sociālajos tīklos?"

Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12