SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
JAUNUMI

18.01.2024.

2023.gada decembrī 10.klases skolēni karjeras izglītības nodarbībā aktīvi apsprieda tālākizglītības iespējās, nodarbošanās un profesiju izvēli. Ar metodiskā līdzekļaTava izvēlepalīdzību, skolēni diskusijā noskaidroja svarīgākos izvēles soļus par nākotnes izvēlēm plānot savu karjeru?”, kas veicina skolēnu apzinātāku lēmumu pieņemšanas procesu.

08.01.2024.

03.01.2024.

Jelgavas 5.vidusskolā realizē British Council un IZM pilotprojektu "Izglītības iestāžu partnerības atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodā"

2023.gada augusta beigās Jelgavas 5.vidusskola un Tukuma novada Zemgales vidusskola pieteicās British Council un IZM pilotprojektam, saņēma apstiprinājumu dalībai un uzsāka pilotprojektaIzglītības iestāžu partnerības atbalsts pārejai uz mācībām latviešu valodārealizāciju.

projekts saistīts ar latviešu valodas apguvi, tad projekta laikā plānots īstenot vairākas mācību stundas - vēstures un sporta stundu Ziemassvētku kauju muzejā, radošo darbnīcu Zemgales vidusskolā, mājturības stundu Jelgavas 5.vidusskolā un noslēgumā tiks organizēts sporta pasākums visiem iesaistītajiem dalībniekiem no abām partnerskolām. Šajās mācību stundās plānotas aktivitātes, kas rosinās runāt, domāt latviešu valodā, jo mācību valoda ir latviešu valoda, tādā veidā sadarbības skolu 7.klašu skolēniem būs iespēja iepazīties savā starpā, mācīties ārpus ierastās klases telpas, reizē apgūstot kādu no skolā apgūstamajiem tematiem un, protams, apgūt latviešu valodu.

2023.gada 28.decembrī Ziemassvētku kauju muzejā abu skolu skolēni un iesaistītie skolotāji tikās pirmo reizi, lai uzzinātu sīkāk par Ziemassvētku kauju nozīmi Latvijas vēsturē, arī, lai parādītu savas prasmes sportā un dažādās veiklības aktivitātēs, protams, mācītos sadarboties un pilnveidotu savas latviešu valodas zināšanas un prasmes. Dienas otrajā pusē abu skolu skolēni devās uz Zemgales vidusskolu, lai tur darbotos radošajās darbnīcās un atkal komunicētu latviešu valodā - tapa burvīgas sveces un nozīmītes, kas suvenīri dienas beigās devās līdzi katram dalībniekam.

Dienas beigās dalībnieki bija patīkami noguruši no aktivitātēm un atzina, ka šādi mācīties ir interesanti, bet nav pierasti. Liekas, ka mācoties skolēni vairāk patērēja enerģiju, saliedēšanās aktivitāšu vadītājs secināja, tad skolēniem ļoti nepieciešamas sportiskas aktivitātes ikdienā, lai justos možāki un trenētu izturību.

Domājot par paveikto dienas laikā, var teikt, ka plānotās aktivitātes tika realizētas pilnībā un nu jau var gatavoties nākamajām mācību stundām.

Liels paldies par atbalstu un sapratni pilotprojekta realizācijas laikā jāsaka skolotājām, skolēniem, viņu vecākiem, arī abu skolu vadībai un izglītības pārvaldēm. Tāpat bez British Council finansiālā un praktiskā atbalsta mūsu aktivitātes nebūtu īstenojamas.

Fotogalerija
29.12.2023.

22.12.2023.

Citāda diena

22.decembris Jelgavas 5.vidusskolā tika pasludināts parCitādu dienu”, kad 1.-12.klašu skolēniem bija iespēja mācīties citādāk, mazliet neformālākā vidē.

1.-3.klases pētīja, skatījās un radoši darbojās ar klases audzinātājām, bet 4.-12.klases skolēniem bija iespēja darboties skolotāju piedāvātajās darbnīcās, tādas kopumā bija 26. Skolēni darbnīcās dziedāja, zīmēja, līmēja, dejoja, diskutēja, sacerēja, spēlējās, eksperimentēja, devās ekskursijā uz muzeju, modelēja, cepa un rotāja piparkūkas un kēksiņus, veidoja un bija radoši ik uz soļa.

Skolā šajā dienā bija radoša atmosfēra un bija jūtama svētku noskaņa!

Liels paldies skolotājiem par izdomu un pacietību! Paldies skolēniem par iesaistīšanos un vēlmi darboties!

Lai jauks brīvlaiks!

22.12.2023.

Svētki Jelgavas 5.vidusskolā!

20. un 21.decembrī Jelgavas 5.vidusskolas skolēni un skolotāji svinēja svētkus - ieskandināja Ziemassvētkus un vēlēja laimi viens otram Jaunajā - 2024.gadā!

20.decembrī ar Ziemassvētku ludziņu un jautrām dejām 1.-3.klases skolēnus iepriecināja skolas teātra pulciņš un aktīvie dalībnieki, rādot izrādi par Ziemassvētku brīnumu. Mazie skolnieki ar lielu aizrautību sekoja līdzi priekšnesumam un aktīvi iesaistījās dejās, ko piedāvāja jautrie ludziņas varoņi.

4.-7.klases skolēni uz savu svētku pasākumu, kuru rīkoja Skolēnu padome, ieradās ar mājas darbiem. Katrai klasei vajadzēja sagatavot priekšnesumu par Ziemassvētku vai Jaunā gada tēmu, visi lieliski tika galā ar mājas darbu un kopīgi radīja svētku noskaņu!

8.-12.klases skolēni uz svētku pasākumu sanāca kopā 21.decembrī. Pasākuma atmosfēra un labais noskaņojums bija jūtams skolā ikvienā stūrī, par to parūpējās Skolēnu padomes čaklie rūķi. Katrai klasei bija mājas darbs, kas saistīts ar Ziemassvētku un Jaunā gada tematiku. Ar uzdevumu skolēni tika galā godam un parādīja savus talantus. Pēc svinīgā pasākuma visi griezās jautrās dejās un priecājās par tuvojošos brīvlaiku!

Liels darbs tika ieguldīts, lai sagatavotos pasākumiem, tāpēc milzīgs paldies klašu audzinātājiem, teātra pulciņa vadītājai L.Freijai, Skolēnu padomei, tehniskajiem darbiniekiem un skolas administrācijai, kas ļauj realizēt dažādas idejas!

Lai visiem priecīgi svētki un veiksmīgs 2024.gads!

Fotogalerija
20.12.2023.

Noslēdzies konkurssLasi un vērtē 23”.

Paldies 3.a klasei un skolotājai Jevgēnijai par piedalīšanos.

18.12.2023.

15.12.2023.

Izsakām lielu pateicību visiem, kas piedalījās Ziemassvētku labdarības tirdziņā - tie, kas pārdeva, un arī tie, kas pirka, - ar jūsu palīdzību mums visiem kopā izdevās savākt 181,37€ ziedojumiem dzīvnieku patversmēm. Esam ļoti lepni, ka mūsu skolā mācās tik atsaucīgi skolēni un skolotāji!

Ar cieņu, 12.a klases skolēni: Ņikita Čeremisins un Valērija Kudrjavceva

15.12.2023.

2023.gada 15.decembrī skolā notika kultūrizglītības programmasLatvijas skolas somakoncertlekcijaGadskārtu dziesmas”, ko piedāvā SIASKOLENIEM.LV”.

Tautas mūzikas grupasTautumeitasdalībnieces māsas Asnate un Aurēlija Rancānes, kopā mūsu skolas 1.-3.klases skolēniem pētīja, kāds izskatās gads, dzīvojot saskaņā ar dabu, latviešu tradīcijām un svinot gadskārtu svētkus.

Kopā tika dziedātas dziesmas, stāstīti stāsti un apskatīti foto un video vēsturiskie fragmenti, bērni tika iesaistīti rituālos un rotaļās, lai uzburtu sajūtu, kāda rodas, piedaloties latviešu tradicionālo svētku svinēšanā.

Koncertlekcijā skanēja latviešu tautasdziesmu apdares, arī spilgtākās kompozīcijas no grupuIļģi”, “Raxtu Raxti”, “Tautumeitas”, “Auļidaiļrades.

Paldies par nodarbību! Ceram uz turpmāku sadarbību!

Fotogalerija

Lappuses:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12