SAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni

SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMS
VAKANCE

Ārpus pilsētas dzīvojošiem pretendentiem Jelgavas pašvaldība piešķir pašvaldības dzīvokli vai 150 EUR mēnesī dzīvokļa īres apmaksai.

Pretendenti, kuri uzsāka mācības augstskolā 2022. gadā vai uzsāks mācības 2023. gada 1. septembrī (noslēgts līgums ar augstskolu), varēs vērsties Jelgavas pašvaldības izglītības atbalsta fondā ar lūgumu palīdzēt apmaksāt mācības.

Jelgavas 5. vidusskolas darba vakances