SEKO MUMS

Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas facebook lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas Twitter lapu
Atvērt Jelgavas 5.vidusskolas You Tube

SĪKDATNES UN PRIVATUMSSAISTĪTIE INTERNETA RESURSI

Atvērt Eiropas Savienības oficiālā tīmekļa vietni
Atvērt Ministru kabineta lapu
Atvērt Valsts izglītības satura centra timekļa vietni
Atvērt Jelgavas izglītības pārvaldes timekļa vietni
Atvērt ZRKAC timekļa vietni
Jelgavas pilsētas logo
Atvērt LLU ITF timekļa vietni


Vecākiem

08.01.2024.

Atvērto durvju diena

topošo pirmklasnieku vecākiem

31.01.2024. plkst.18:00 skolas aktu zālē

Pasākuma tiešsaiste

Iepazīšanās ar skolu

Izglītības programmu piedāvājums, darba organizācija sākumskolā

Jelgavas 5.vidusskola

2023.gada 1.martā plkst.8:00

uzsāk pirmklasnieku reģistrāciju

2023./24. mācību gadam.

Vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var klātienē skolā vai iesūtot iesniegumu elektroniski uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

pieteikt bērnu skolai klātienē?

Pamatojoties uz Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada 21.decembra lēmumu NR.13/4 parNoteikumuPar bērnu reģistrēšanu 1.klasē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēsizdošanu”, bērna likumiskais pārstāvis bērna reģistrēšanai 1.klasē piesaka sava apmeklējuma vēlamo laiku. Pieteikt skolas apmeklējumu ir iespējams no 2024.gada 12.februāra šeit.

Apmeklējuma laikā reģistrācijai nepieciešami dokumenti:

vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments (uzrādīšanai);

vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

bērna dzimšanas apliecība vai bērna personu apliecinoša dokuments (iesniegumā norādīto datu pārbaudei);

dokuments, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

aizgādību apliecinošs dokuments, ja bērnam nodibināta aizgādība.

Lai paātrinātu pirmklasnieku reģistrāciju klātienē, jums ir iespēja aizpildīt iesnieguma veidlapu jau iepriekš, izprintējot to no skolas mājas lapas.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

pieteikt bērnu skolai elektroniski?

Bērna likumiskais pārstāvis nosūta pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz izglītības iestādes e-pastu pieteikums.5vsk@izglitiba.jelgava.lv

Reģistrācijai nepieciešamie dokumenti, nosūtot pieteikumu elektroniski:

vecāku (aizbildņa) iesniegums (uz skolas izveidotas veidlapas);

dokumenta, kas apliecina likumiskā pārstāvja tiesības pārstāvēt bērnu, kopija, ja bērna likumiskais pārstāvis nav viens no bērna vecākiem.

Iesniegums par bērna uzņemšanu 1.klasē tiek reģistrēts tikai tad, ja elektroniskais pieteikums iesniegts ne ātrāk 01.martā plkst.8:00, un kad ir uzrādīti visi iepriekš minētie dokumenti.

Tālrunis uzziņām 63026073 darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.15:30.